Jahimehed on küttinud 95 hunti

Jahimehed on küttinud 95 hunti

2701
Foto: Flickr

Eesti Jahimeeste Seltsi teatel on 20. veebruari seisuga kütitud 95 hunti, nendest kolm erilubade alusel. Sellega on küttimismahust enamik täidetud, ent kuu lõpuni on lubatud veel küttida 20 hunti.

2017/2018 jahihooajaks määrati küttimismahuks 106 hunti. Viimase nädala jooksul küttisid jahimehed Eestimaal kokku kaheksa hunti.

Hundijaht on läbi saanud ehk hundi küttimise mahu on täitnud Pärnumaa, Saaremaa, Tartumaa Põlvamaa, Jõgevamaa ja Lääne-Virumaa jhimehed.

Lisaks on sel jahihooajal kütitud huntidest 22 isendit haigestunud kärntõvesse. Haigus on tuvastatud nii Viljandi-, Lääne-Viru-, Pärnu-, Saare-, Harju kui ka Järvamaa huntidel. Kusjuures Saaremaal olid kõik kuus kütitud hunti nakatunud kärntõppe.

Kärntõbi on huntide puhul järjest suuremaks probleemiks. Kui aastatel 2011–2015 oli kärntõbi hundi populatsioonis võrdlemisi vähe levinud, siis 2016. aastal tuvastati haigus juba ligi 30% kütitud huntidest, mis on läbi aastate kõige kõrgem näitaja. Suure tõenäosusega on kärntõppe nakatunud isendite protsent nüüdseks veelgi tõusnud.

Tabel: Keskkonnaamet

Hundijahihooaeg kestab kuu lõpuni ehk 28. veebruarini.