Jahimehed on küttinud 20 šaakalit

Jahimehed on küttinud 20 šaakalit

2224
Foto: Flickr

Sel jahiaastal on Eestis kütitud 20 šaakalit, enamik neist Läänemaal.

Eesti Jahimeeste Seltsi teatel on 20. veebruari kütitud 16 šaakalit Läänemaal ja 4 Pärnumaal. Valdavalt on šaakaleid kütitud Läänemaal ning kütitud isenditest on enamik olnud isased.

Tänavu algas šaakalijaht jahieeskirja muudatuse tõttu kaks kuud varem ehk 1. septembrist ja kestab jahiaasta lõpuni ehk 28. veebruarini. Möödunud jahihooajal kütiti kokku 32 šaakalit.

Šaakal on Euroopa Liidu loodusdirektiivi V lisa kaitsealuste liikide hulgas (koos kopra, metsnugise, tuhkru, valgejänesega, hundi ja ilvesega), kellele võib jahti pidada tingimusel, et see ei sea ohtu asurkonna soodsat seisundit. Viimane eeldab asurkonna seisundi jälgimist ehk seiret.

Tabel: Keskkonnaamet