Jahimehed on küttinud 20 hunti

Jahimehed on küttinud 20 hunti

1353
Foto: Flickr

Sel jahihooajal on jahimehed küttinud 20 hunti. Keskkonnaamet kehtestas sel jahihooajal küttimismahuks 61 isendit.

19. detsembri seisuga on kütitud Raplamaal 9 ja Pärnumaal 4 hunti. Ida-Virumaal, Järvamaal ja Lääne-Virumaal kütiti 2 hunti ja Tartumaal 1 isend.

Tabel: Keskkonnaamet

Kahjustuste paremaks ohjamiseks korraldatakse huntide küttimist juba teist aastat suurematel, sageli mitme maakonna piiresse jäävatel ohjamisaladel. Kokku on selliseid alasid üle Eesti 20, neist 16-le on määratud tänavuse hundijahi esmane küttimismaht. Mahtu ei kehtestatud esialgu Ida-Harju, Hiiu, Pärnu-Viljandi ja Põhja-Läänemaa ohjamisaladele, kus kiskajakahjustusi esineb võrreldes varasemate aastatega oluliselt vähem või puudub kindel info hundi pesakondade kohta. Küttimismahtusid korrigeeritakse jahiaja jooksul seireandmete ja kiskjakahjustuste järgi.

Hundijahti on lubatud pidada varitsus- või hiilimisjahina 1. novembrist kuni 28. veebruarini

JAGA