Jaapanis ollakse hädas pruunkarudega

Jaapanis ollakse hädas pruunkarudega

298

Kui Eestis on pruunkarud vaatamata suurele arvukusele leebed ning tõsisemaid konflikte pole registreeritud, siis jaapanlastel on tulnud olude sunnil populatsiooni tunduvalt vähendada. Huvitava artikli saatis meile kodulehe lugeja Pärnumaalt.

Siinkohal anname edasi tõlke originaalloost.

Möödunud aasta oli kütitud ja hukatud karude arv Jaapanis ajaloo suurim

Jaapani Hokkaido valitsuse andmetel tuli pruunkarude populatsiooni viimase aasta jooksul sunniviisiliselt vähendada 1056 võrra. See on rekordiline number ajaloos, kuna viimati hukati 1000 karu 1962. aastal.

2021. aastal sai Hokkaidos karudega seotud kokkupuutel viga või hukkus 14 inimest ning ulukikahjud ulatusid 262 miljoni jeenini, mõlemad arvud on ajaloo kõrgemad. Nii nagu on karu arvukus tõusnud, on ka suurenenud nende nägemine asustustes.

Hokkaido valitsuse looduskeskkonna osakonna pruunkarude töörühma andmetel on riigis igal aastal hukatud karude arv viimase 60 aasta jooksul kõikunud, kuid nüüd on arvukus püsinud kõrgel, viimase viie aasta jooksul on olnud riigis üle 800 karu. 2021. aastal kasvas arvukus ligi 126 isendi võrra. 2022. aastal kasvas arvukus veelgi.

Viimastel andmetel hukati 999 pruunkaru, et vältida saagi kahjustamist ja ohtu inimestele. Nendest 45 kütiti jahihooaja käigus. Neljas intsidendis karuga hukkus neli inimest, lisaks sai viies kokkupõrkes 10 inimest vigastada. Üks surmaga lõppenud intsident leidis aset 2021. aasta aprillis, kui Akkeshi külas ründas karu taimi korjanud meest. Juunis Higashi maakonnas sai karuga kokkupõrkel viga neli inimest. Juulis hukkus Fukushima külas talutöid teinud naine karurünnaku tagajärjel.

Lisaks on loomadele tekitatud kahjud viimase 25 aasta jooksul pidevalt kasvanud. 2017. aastal ulatus kahjude summa 198 miljoni jeenini (1 388 108,40 eurot) ja viimasel neljal aastal on kahjud püsinud üle 200 miljoni jeeni. Valitsuse andmetel ei ole kütitud loomade arv saavutanud haripunkti ja see võib veel suureneda. Lisaks tuleb tõdeda, et inimeste ja karude elupaigad on muutunud järjest lähemaks, põhjustades konflikte ja seeläbi on karude hukkamise arv suurenenud.

1966. aasta alguses hukati Hokkaidol igal aastal taliuinakus või taliuinakust just ärganud karud, et hoida loomade arvukust kontrolli all, kuid see peatati 1990. aastal, kuna kardeti liigi väljasuremist. Selle tulemusena on karude elupaigad suurenenud ja nende arvukus 30 aasta jooksul enam kui kahekordistunud.

Valitsuse prioriteet on karude ja inimeste vaheliste kokkupõrgete ennetamine, vähendades asulatesse tungivate loomade arvu, et nad muutuksid inimeste suhtes ettevaatlikumaks.

Allikas

JAGA