Ilmus Eesti Jahimees 3/2023

Ilmus Eesti Jahimees 3/2023

192

Suvine Jahimehe number tõi tähelepanu alla aasta looma, lendorava.

Lendorav on meie metsade haruldane imetaja, kelle arvukus on pidevalt väheennud. Praegu leidubki tema elupaiku veel vaid Kirde-Eestis Virumaa vanades metsades. Jahimehes arutlemegi lendorava käekäigu osas.

Sellest, kuidas läheb vapilinnul metsisel, arutasime pikaaegse metsisemängu seirajaga Andres Üprusega. Lisaks vaatasime kuidas metsloomad ulukitarade vahele autoteele ära eksivad.

Veel tegime juttu Tartu Jahimeeste Seltsi metsaseltsiga ja Marko Kaljuveeruga. Jahijutte ja muudki olulist infot leiad meie uuest ajakirja numbrist.

Eelmist ajakirjanumbrit saab näha siit.

SISUKORD

6 Juhatuse koosolek mais
16 FACE peaassamblee ja väikeulukite konverents
18 CIC aastakonverents Pariisis
20 Põtrade arvukusest Rootsis ja Soomes
22 Jahiulukite küttimine Eestis 2022/2023. jahihooajal
24 Aasta loom lendorav
28 Tulge kokkutulekule Kohtla-Nõmmele!
31 Kuidas läheb jahimeeste seltsi vapilinnul metsisel?
34 Aiast ja aiaaugust. Kuidas metsloomad ulukitarade vahele autoteele eksivad?
38 Kümme aastat Tartu jahimeeste metsaseltsi
42 Marko Kaljuveer suundus staadionilt metsa ja kooli
44 Väikekiskjate küttimisest rannaniitudel
46 Metsnugiste küttimine lendoravate kaitseks
47 Laskmine
50 Stabiilsed laskeasendid ja tugede kasutamine jahilaskmisel
52 Vibujaht
56 Kirju kobras
60 Jahimehe köök
62 Jahikoerte erinäitus kevadises Säreveres