Huntfish ja Heino õpetavad hirvlaste liha käsitlema (täiendatud)

Huntfish ja Heino õpetavad hirvlaste liha käsitlema (täiendatud)

2569

Hirvlaste lihakeha käsitletakse pärast küttimist nii ruttu kui võimalik. Mida soojem on ilm ja kehvem on tabamus (nt soolestikku), seda kiiremini tuleb tegutseda. Korralikul käsitlusel on otsene mõju liha kvaliteedile, maitsele ja kasutamiskõlbliku liha hulgale.

Alati ja kõikjal tuleb kinni pidada põhilistest hügieeni reeglitest: pese alati käed ja töövahendid ning kasuta kummikindaid. Uluki metsast välja vedamisel kasuta alti kelku või presenti.

Veretustamine

Suurte hirvlaste liha kvaliteedi säilitamiseks on hädavajalik pärast uluki tabamist lihakeha veretustada. Selleks lõigatakse läbi suured veresooned mis asuvad kahel pool hingetoru.

Lihakeha millest veri on välja lastud on kergem käsitleda ja selline liha säilib kauem. Kui ka tabamus on hea ehk tabatud on kas kopsudesse ning süda ja veri valgub rinnakorvi, ei teeks paha ikkagi kaelaveresooned läbi lõigata.

Sooletustamine ja nülgimine

Siseelundid eemaldatakse kuna nad sisaldavad roiskbaktereid. Hoolimata sellest kas soolikad on lasu tagajärjel purustatud või mitte imbuvad bakterid mõne tunniga läbi sooleseinte ja saastavad lihakeha. Siseelundid tuleb kohe eemaldada kui tabamus on kõhuõõnde või käsitluskohta, kuna transportimine võtab aega üle tunni.

Esmalt avatakse nahk ja lihased rinnakorvist kuni lõuani. Hingetoru ja söögitoru lõigatakse läbi võimalikult lõualuu lähedalt. Söögitoru suletakse nööriga või seotakse sõlme.
Seejärel tehakse pikilõige tagajalgade vahelt kuni rinnakorvini. Kahel pool lõiget (u 10 cm laiuselt) nülitakse kõhu pealt nahk. Seejärel avatakse ettevaatlikult kõht, et ei tekiks sisselõikeid makku ega soolikatesse. Pärast seda lõigatakse ribide küljest lahti vahelihas. Nüüd klammerdutakse kõvasti kinni hingetorust ja kogu siseelundkond eemaldatakse. Vajadusel võib ettevaatlikult noaga kaasa aidata, ilma et sisefileedele tehtaks sisselõikeid. Eemaldatakse ka pärasool.

Kogu protsessi vältel tuleb kinni pidada hügieenireeglitest. Hooletu laskmise ja käsitlemisega saame kas söögikõlbmatu liha või jääb seda väga vähe järele.

Vaata ka Huntfishi kataloogi valmisproduktidest siit.