Harju- ja Hiiumaa jahimehed avasid hundijahi

Harju- ja Hiiumaa jahimehed avasid hundijahi

2602
Foto: Flickr

Möödunud nädalal avasid hundijahi Harju- ja Hiiumaa jahimehed. 15. jaanuari seisuga on Eestis kütitud 37 hunti, nendest kolm erilubade alusel.

9. jaanuaril avasid hundijahi Harjumaa jahimehed, kütiti Kõue jahipiirkonnas emashunt. Nädala jooksul kütiti ka teine isend. 11. jaanuaril küttisid Hiiumaa jahimehed samuti ühe emashundi, kes saadi kätte Käina jahialadelt. Veel kütiti nädala jooksul üks hunt Järva- ja Saaremaalt.

Sel jahihooajal on tabatud kütitud isenditest juba 9 kärntõves hunti. Kütitud isendite seast on kärntõve leitud nii Viljandi-, Lääne-Viru-, Saare- kui ka Järvamaalt. Kärntõbi on huntide puhul järjest suuremaks probleemiks. Kui aastatel 2011–2015 võis kärntõve levikus hundi populatsioonis märgata tsüklilisust, siis 2016. aastast on see olnud kõrge. Ligi 30% kütitud huntidest olid kärntõve tunnustega, mis on läbi aastate kõige kõrgem näitaja.

Keskkonnaamet suurendas 10. jaanuaril hundi küttimise mahtu 4 isendi võrra. Hundi küttimise lube sai juurde Võrumaa. Sellega loeti jahihooaja küttimismahuks 77 hunti.

Hundijahihooaeg algas novembriga ja kestab veebruari lõpuni.