FOTOD & VIDEO: Pärnumaa Jahimeeste Liidu ühisjaht

FOTOD & VIDEO: Pärnumaa Jahimeeste Liidu ühisjaht

1150
Pärnumaa ühisjaht. Fotod: EJS

Reedel, 19. novembril toimus Pärnumaa Jahimeeste Liidu (PJL) traditsiooniline ühisjaht. Jahti peeti PJL-i Tootsi jahipiirkonnas metskitsedele jahipüssidest ja ilma raadiosaatjateta.

PJL-i tegevjuhi Eero Nõmme sõnul on traditsioon liidus ühiseid jahte korraldada juba päris pikk. „Selliste jahtide korraldamisel on mitu eesmärki. Esiteks jahikultuuri arendamine, selleks kasutame traditsioonilisi küttimisviise. Sellega näitame, et metskitse on võimalik edukalt jahtida ka sellise küttimisviisiga ja väärtustame seeläbi traditsioonilist metskitsejahti,“ selgitas Nõmme.

Seltside ühine jahipidamine annab hea pinnase ka edasiseks koostööks. „Huvi selliste ühisjahtide vastu on olnud läbi ajaloo suur ja need on alati olnud rahvarohked. Oluline on ka see, et seltsid saaksid sellise jahi korraldamise kaudu juurde kogemusi, kuidas suuri jahte paremini korraldada. Lisaks on ulukiressurssi piisavalt ja sellise jahi korraldamine on kuidagi konkreetsem. Samas on selle jahi positiivne tulemus samasugune kui põdrajahi puhul, kelle ressurss on täna tagasihoidlikum,“ lisas Nõmm.

Ühisjahile koguneti Klaara-Manni puhke- ja seminarikeskusesse ja seal toimus ka rivistus, ohutustehniline instruktaaž, lipu heiskamine ja jahi lahti puhumine. Avasignaalid kõlasid Pärnumaa jahimeeste jahisarve ansambli esindajate Johannes Gilli ja Allar Nõmme poolt. Lipu heiskas eelmise aasta jahikuningas, koduseltsi Pööravere esindaja Meelis Kruusmann.

Jahti juhatas Argo Mättas ja kokku osales jahis 57 jahimeest ja naist. Lühikese valge päeva jooksul jõuti teha neli aju ja kokku kütiti seekord kaks kitse, rebane ja kährik. Ilm oli väga hea ja loomade puudust ei olnud. Küll aga olid ulukid seekord targemad ega kippunud küttide ette sattuma. Metskitsi oli sees igas ajus.

Jahipäev oli korraldatud väga hästi ja selles osalejaid jäid igati rahule. Päev lõpetati väärikalt ulukite austamisega Tootsi jahimaja juures.

Seejärel suunduti Klaara Manni puhke- ja seminarikeskusesse, kus toimus jahi kokkuvõtete tegemine ja jahikuninga valimine. Jahikuningaks valiti Kristjan Tugedam. Tänutäheks sai meene Tootsi Jahiselts ja selle võttis vastu esimees Kaido Koidumets.

EJS-i poolt olid kutsutud Margus Puust ja Tõnis Korts. Täname Pärnumaa Jahimeeste Liitu ilusa ja hästi organiseeritud jahipäeva eest! Ühisjahid on meie jahindusliku ühistöö alustalad. Jõudu ja jaksu, et seda traditsiooni ka edaspidi elus hoida ja selleks kivi kotti!