FACEs arutati suurulukite majandamise üle

FACEs arutati suurulukite majandamise üle

1975
Foto: FACE

Euroopa Parlamendis toimunud FACE konverentsil „Sümbioos suurulukitega: probleemid ja lahendused“ nenditi, et tuleb rakendada efektiivsemaid võtteid selleks, et praeguseid inimese ja suurulukite vahelist konflikti Euroopas leevendada.

Konverentsil leiti, et praegused ulukimajandamise ja -kahjude käsitlemise süsteemid peavad võimaldama paindlikke ja sobivamaid lahendusi, mis arvestaks ka üha suurenevat suurulukite populatsiooni Euroopas.

Euroopa Parlamendi intergrupi Karl-Heinz Florenz tõde, et metsloomade ja inimeste vaheline kooseksisteerimine tõstatab üha enam keerulisemaid väljakutseid, nt on hundi märgatavalt suurenev arvukus tekitanud mitmeid vaidlusi ja probleeme, eriti Euroopa maapiirkondades. Seega tegi ta ettepaneku arendada ulukimajandamise strateegiat, eriti nende loomade puhul, kes põhjustavad palju konflikte. Sealjuures tuleks arvestada aga nii ökoloogiliste, majanduslike kui sotsiaalsete teguritega. Samuti peame arvestama põllumeeste ja maaomanikega, mistõttu tuleks rohkem nendesse aruteludesse kaasata põllumehi, maa- ja metsaomanike.

Samuti oli Euroopa Komisjoni liige Nicola Notaro arvamusel, et parim lähenemine sellele probleemile oleks jahimeestel arendada konstruktiivset koostööd partneritega ehk põllumeeste, maaomanike jt. Samuti andis ta ülevaate Rumeenias tehtud aruandest, mille eesmärk oli parandada inimeste suurulukite kooseksistentsi. Notaro uuritud piirkonnas on olnud probleeme pruunkaruga. Nimelt on hiljutised küttimise piirangud toonud mitmeid probleeme.

Lisaks rääkis Daniel Heindl, Austria põllumajanduskojast, et traditsiooniline karjatamine ja karjamaade kasvatamine on suurulukite tegevuse tõttu muutunud äärmiselt raskeks. Ainukesed alad, mis on sellest probleemist jäänud puutumata on olnud mägialad Alpides.

Hispaania WWFi spetsialist Luis Suares tõi aga häid näiteid inimese ja suuruluki vahelisest kooseksistentsist. Ta märkis, et probleeme on võimalik lahendada mitmel viisil, nt võttes kasutusele ennetavaid meetmeid ning tehes head koostööd partneritega.

Konverentsi juhtis Euroopa Parlamendi intergrupi „Bioloogiline mitmekesisus, jahindus ja maaelu“ juht Karl-Heinz Florenz. Üritusel osalesid ka mitmed Europarlamendi liikmed: Bendt Bendtsen (Taani), Annie Schreijer-Pierik (Holland), Renata Briano ja Herbert Dorfmann (Itaalia), John Stuart Agnew (Inglismaa) jt.