FACE Baltikumi kohtumine Riias

FACE Baltikumi kohtumine Riias

106
Eesti esindajad koos FACE tegevjuhi David Scallaniga (keskel). Fotod: EJS

14. ja 15. novembril pidasid Riias nõu kolme Balti riigi jahinduse keskorganisatsioonide esindajad.

EJS-i juhatuse liikme Endrik Rauni sõnul keskenduti koosolekul mitmele jahindust käsitlevale aktuaalsetele teemadele. „Rääkisime uutest digilahendustest jahinduses ja arutasime, kui kaugele Balti riigid on sellega jõudnud ning mida veel plaanitakse arendada. Juttu tuli ka põdra arvukusest ja küttimisest Läti näitel ja hundi populatsioonist Baltikumis, arutlesime millised on probleemid ja mis seis on arvukusega,“ selgitas Raun.

Leedu jahiseltsi esindaja rääkis leedu jahinduses toimuvatest muudatustest. Nimelt on seal plaan tuua jahiseltsid ühise katusorganisatsiooni alla. Rohkem tahetakse teha ka riigiga koostööd, et leida kokkupuutepunkte tavainimeste, jahimeeste ja riigi vahel.

FACE tegevjuht David Scallan tegi ülevaate FACE tööst. Ta rääkis, mis on praegu Brüsselis töölaual, ning arutles pliikeelu, jahilindude ja suurkiskjate teemal. Seni on jõutud ühise arusaamani, et mõistlik oleks lähtuda olukordadele riigi või teatud regiooni põhiselt, mitte üldistada olukordi.

Koosolek oli väga konstruktiivne ja tekkis elav arutelu. Lätlastel ja leedukatel oli palju küsimusi eestlastele Jahise ja Metsise kohta. Eesti esindajad küsisid aga FACE esindajalt Euroopa Kohtu võimalike lahendite kohta, mis puudutab eriarvamusi hundi populatsioonide ohjamisel.

Eraldi tegi seakatku kohta ettekande Martins Serzants teemal „Seakatku oht – müüt või tegelikkus“.

Kohtumisel osalesid lisaks kolme Balti riikide ja FACE esindajale Läti veterinaarameti ja metsaameti esindajad. Eesti poolt osalesid koosolekul EJS-i juhatuse liige Endrik Raun ja tegevjuht Tõnis Korts.  

FACE on Euroopa Liidu jahindusorganisatsioone ühendav liit. FACE esindab seitsmest miljonist jahimehest koosnevate Euroopa riiklike jahiühenduste huve, väärtusi ja vajadusi. FACE asutati 1977. aastal ning see koosneb 37 Euroopa Liidu riiklikest jahimeeste ühendustest. FACE-t toetavad veel 7 assotsieerunud liiget. FACE peakontor asub Brüsselis. FACE toetab säästva looduskasutamise põhimõtet ja on alates 1987. aastast Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) liige. FACE teeb oma partneritega koostööd mitmesuguste jahindusteemadega, alates rahvusvahelistest looduskaitselepingutest kuni kohalike seadusrakenduste probleemideni, eesmärgiga säilitada jahipidamine kogu Euroopas.