Esimese nädalavahetusega edastati Tartu laborisse 40 vereproovi

Esimese nädalavahetusega edastati Tartu laborisse 40 vereproovi

2317
Foto: Imbi Nurmoja

Eesti Jahimeeste Selts on pidevalt võtnud osa riikliku tauditõrje komisjoni tööst. Oleme kaardistanud neid kitsaskohti, mida metssigade vereproovide edasitoimetamine kaasa on toonud. Pideva ja visa selgitus- ja koostöö tulemusena hakkab 4. oktoobrist alates Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (VTL) Tartus metssea vereproove SAK-ile uurima lisaks tööpäevadele ka pühapäeviti. Uurimismaterjalid peavad olema toimetatud laboratooriumisse vähemalt kella kümneks. Kasutada saab proovide edasitoimetamiseks maakondlike vet teenistusi laupäeviti – kohad ja kellaajad siit. 

Esimene kogumine vet teenistuste kaudu oli 03.10.2015 ja see oli väga edukas! Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda edastatud info järgi:

  1. toodi veterinaarkeskustesse 21 vereproovi kütitud metssigadelt (lisaks 2 vereproovi toodi peale Cargo väljumist, saadeti ära täna);
  2. lisaks oli reedel toodud kolme veterinaarkeskusesse 8 vereproovi, mis samuti laupäeval ära saadeti;
  3. 2 toruluu proovi kahelt surnuna leitud metssealt;
  4. viiest maakonnast (Lääne-Virumaa, Harjumaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Läänemaa) ei toodud ühtegi proovi;
  5. lisaks saadeti volitatud veterinaararstide kaasabil VTLi laupäeval 11 vereproovi.

    Kokku toimetati edasi 40 vereproovi ja 2 toruluuproovi, mis 04.10 hommikuks Tartusse jõudsid. 

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium võtab endiselt proove vastu 24/7. Saaremaa ja Hiiumaa kütitud metssigade proovidest uuritakse täna 2% ning need proovid jõuavad jooksvalt laboratooriumisse kohalike veterinaarkeskuste kaudu. Laupäeviti saartelt proovide toimetamine laboratooriumitesse ei ole vajalik.

JAGA