EJSi aastaraamat 2015

EJSi aastaraamat 2015

2582

Värskelt valmis Eesti Jahimeeste Seltsi aastaraamat 2015. Aastaraamatuid jagati EJSi volinikele volinike koosolekul 28.04. 

Aastaraamatusse on kombineeritud suuremad ja tähtsamad EJSi sündmused ja tegemised (sh halduslepinguga seonduv). Lisaks sellele on seal infot jahiulukite küttimisest, nt sai viimase lisandusena aastaraamatusse värskelt valminud jahiulukite küttimine 2015/2016 tabel. 

Vanuseline jaotus
Halduslepingu koordinaator Karri Urban koostas jahimeeste ja -naiste vanuselise jaotuse kohta huvitava kokkuvõtte.

JAGA