EJS kohtus Transpordiametiga

EJS kohtus Transpordiametiga

388
Foto: EJS

8. septembril toimus Transpordiametis kohtumine, millel arutati ulukite õnnetuste vähendamist ja ennetustööd meie teedel.

EJS-ist osalesid tegevjuht Tõnis Korts ja projektijuht Urmas Salmu, Transpordiametist keskkonnatalituse juhataja Villu Lükk jt spetsialistid.

EJS-i tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on Maanteeametiga (nüüd Transpordiamet) juba mitmeid aastaid olnud hea koostöö ulukiõnnetuste ennetuse alal. „Oleme sealt saanud head nõu ja nad on meie tegemistesse alati toetavalt suhtunud. Nad on huvitatud meie ulukipeletusreflektorite projekti ja uuringu kokkuvõtetest, aga sellega läheb veel veidi aega. Seekord käisime tutvustamas meie uut projekti, kampaaniat “Ulukil on alati peatee””, selgitas Korts.

Projektijuht Urmas Salmu tutvustas, mida on uue projekti käigus juba tehtud ja mis veel plaanis. Salmu ütles, et infomaterjal on esialgu saadaval 70 Olerexi teenindusega tanklas üle Eesti. „Samas olid jagamisel ka kampaania kleebismaterjalid. Esimene partii läks nagu soe sai ning otsime võimalusi neid juurde trükkida,“ ütles Salmu.

Samuti tutvustas projektijuht, millistes meediakanalites selgitustööd tehakse. Valminud on mitmed saateid „Rooli võimus“ ja on tulemas kajastus ka „Osoonis“.

Maanteeameti eksperdid olid projektist “Ulukil on alati peatee” huvitatud ja lubasid meie teksti ja juhendit analüüsida ja teha omad ettepanekud. Samuti lubas koosolekul osalenud kommunikatsioonijuht, et nad on nõus meie kampaania infot ka läbi oma kanalite levitama. Transpordiameti kampaaniajuht tutvustas, mis on ametil sellel aastal veel uluki õnnetuste ennetustöös plaanis.

Koosolekul lepiti kokku edasises infovahetuses ja koostöös.

JAGA