EJS kohtus Riigikogu jahimeeste toetusrühma juhiga

EJS kohtus Riigikogu jahimeeste toetusrühma juhiga

1155
Jahinduse töörühma juht Riho Breivel (keskel) koos EJSi esindajatega. Foto: EJS

EJSi kutsel külastas 30. mail EJSi bürood Riigikogu jahimeeste toetusgrupi esimees Riigikogu liige Riho Breivel.

Riho Breveli sõnul kutsus ta toetusgrupi kokku, kuna näeb jahinduses hulga lahendamata probleeme. “Kui me neid ei lahenda ja edasi lükkame, siis neid tekib aina juurde ja bürokraatia süveneb,” ütles Breivel. “Just nende probleemide lahendamiseks toetusrühmaga ühinesime ja liikmeid tuleb veel ka juurde,” lisas Breivel. Lahendamist vajavate probleemidena tõi ta esile SAKiga seoses tehtud piiranguid peibutussöötmise osas, jahimeeste koolitusvajadust, probleeme nurmkanade kasvatamise ja loodusesse laskmise osas jpm.

Peatselt oma esimesele istungile kogunev jahimeeste toetusgrupp soovib kohtuda EJSi esindajatega Riigikogus, et kuulata ettekannet Eesti jahinduse olukorrast ja väljakutsetest. EJSi tegevjuht Tõnis Korts sellekohase lubaduse riigikogu liikmele ka andis.

Tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on jahimeeste ja Riigikogu koostöö tänapäeva Eesti tingimustes ülioluline. “Oleme riigikogu liikmetele looduse ja selle kasutamise küsimuses pädevad eksperdid, kellel on viimastel aastatel lisandunud SAKiga seoses hulgaliselt praktilisi kogemusi,” ütles Korts ja lisas, et: “samas tänu toetusgrupi tagasisidele oleme kursis, mis menetlused toimuvad seadusandja juures ja kui kuskil on vaja aidata, saame ka oma õla alla panna”.

Riigikogu jahinduse toetusgrupp on jahindusest ja loodusest huvitunute töövorm Riigikogus. EJS ja toetusgrupp teevad tihedat koostööd jahinduses tekkinud probleemide lahendamisel ja koostöö on olnud väga edukas. Koostööd on tehtud mitte ainult riigisiseselt vaid ka rahvusvahelisel tasandil. Nii näiteks on ühiseid ettevõtmisi ja seminare organiseeritud nii Soome kui Rootsi parlamentide jahinduse töörühmadega.