Tartus toimus EJS ja PTA veebi infopäev. Lisatud videosalvestus ja ettekanded!

Tartus toimus EJS ja PTA veebi infopäev. Lisatud videosalvestus ja ettekanded!

1718
EJS ja PTA infopäeval Tartus oli 60 osalejat

27. oktoobril korraldasid Eesti Jahimeeste Selts ja Põllumajandus ja toiduamet Tartu jahindusklubis infopäeva jahimeestele, kus räägiti SAKist, marutaudist, koerte katkust jt ulukite haigustest ja muudest seonduvatest teemadest. Infopäev kanti üle veebis ja kokku osales nii kohapeal kui veebis 60 inimest.

EJSi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on sellised infopäevad nii jahimeestele kui veterinaarametnikele äärmiselt olulised. „Jahimeestena saame värsket infot otse algallikast ja see on meile äärmiselt vajalik ulukitega metsas toimetamiseks.“ ütles Korts. „Samas saame me praktilise info omanikena seda edastada veterinaaridele ja see on omakorda nendele vajalik“ võttis Korts infopäevade mõtte kokku.

Päeva juhatas sisse ja modereeris Olev Kalda, PTA loomatervise- ja heaolu osakonna juhataja.

Ettekannetega esinesid: Ülevaate marutaudi projektist tegi Enel Niin PTAst, Trihhinella uuringutest ja ehhinokokkide projekti tulemustest rääkis Epp Moks Veterinaar- ja Toidulaboratooriumist, SAK analüüside kokkuvõtte, proovide võtmisest, pakendamisest ja laborisse saatmisest tegi Katrin Mähar Veterinaar- ja Toidulaboratooriumist, Sigade Aafrika katku olukorrast Eestis ja mujal kõneles Maarja Kristian PTAst, Bioturvalisusest jahil, pärast jahti ja lihakehade käitlemisel, bio-turvalisuse kontrollist jahimajades tegi ettekande Anne-Ly Veetamm PTAst, andmevahetusest jahimeeste ja PTA vahel rääkis Helen Prommik PTAst ja uusi nutirakendusi tutvustas (surnud metssigadest ja lindudest teavitamine) Maarja Kristian PTAst.

EJS tänab ja tunnustab PTAd sisuka infopäeva eest ja avaldab lootust, et meie igapäevane tõhus koostöö jätkub ja sarnaseid infopäevi korraldame üsna pea veel.

Vaata videosalvestust infopäevast Youtubest.

Ettekanded: