EJS-i ja Kaitseliidu esindajad said Tartus kokku

EJS-i ja Kaitseliidu esindajad said Tartus kokku

195
EJS-i ja Kaitseliidu esindajad ühiseid koostööpunkte arutamas. Foto: EJS

20. septembril said Tartu Jahindusklubi ümarlauas kokku jahimeeste seltsi ja Kaitseliidu esindajad, et arutada sellel suvel poolte vahel allkirjastatud koostöölepinguga seonduvat.

Kaitseliidu poolt olid kohal Tartu maleva pealik, kolonelleitnant Raul Kütt ja teised Lõuna maakaitseringkonna malevate ja malevkondade esindajad. EJS-i esindasid kohtumisel töögrupi juht Endrik Raun, Tartu Jahindusklubi juht Jaak Volmer ja tegevjuht Tõnu Peterson.

Tegemist oli esimese kohtumisega pärast lepingu sõlmimist. Vahetati mõtteid koostöö erinevate võimaluste üle ja lepiti kokku edasine tööplaan. Sõda Ukrainas on näidanud, et jahimeeste varustusel, oma jahipiirkonna maastiku tundmisel jms on sõjaolukorras väga suur väärtus. Nii on ka Eesti Jahimeeste Seltsi ja Kaitseliidu vahelise koostöö põhiküsimus see, kuidas saavad need jahimehed, kes ei kuulu sõjalistesse struktuuridesse, panustada riigikaitsesse nii rahuajal, kriiside korral kui ka sõjaolukorras.

Järgmine kohtumine on planeeritud Kaitseliidu Järvamaa malevas ja sealt juba edasi teistes maakondades. Kaitseliidul on Eestis 4 maakaitseringkonda, 15 malevat ja 68 malevkonda ja üksikkompaniid.