EJS ei õhuta hundiviha

EJS ei õhuta hundiviha

681
Hundid. Foto: EJS-i arhiiv

MTÜ Eesti suurkiskjad esindaja Eleri Lopp väitis ajakirjanduses justkui EJS õhutaks oma koduleheküljel hundiviha. EJS ei õhuta ei hundi ega mingisugust muud viha.

Meie üks väärtus on austav suhtumine kõigesse elavasse. Käsitleme loodust ja keskkonda tervikuna ega halvusta ühte või teist liiki. Samuti ei idealiseeri me ühte või teist liiki, looduses on kõikidel liikidel oma roll ja oma koht.

Meie koduleht on juba mitmeid aastaid olnud infoportaal, kus lisaks enda infole vahendame ka tõlkeid teistest väljaannetest, sealhulgas erinevatest riikidest. Antud artikkel, millele viitab Eleri Lopp, pärineb SVT-st, mis on sõltumatu meediaettevõte, mis ei kuulu riigile ega ärihuvidele, vaid sihtasutusele. See annab SVT-le sõltumatu positsiooni. Artikli refereeringus puudub meie kommentaar ja arvamus käsitletu kohta, seega peegeldame ainult sisu. Lähtume ainult esitatud informatsioonist ja igaühe enda otsustada on, kas see talle meeldib või mitte.

Meie jaoks on hunt väärikas loom teiste metsloomade hulgas ja toetame igati tema väärikat kohtlemist ja osaleme aktiivselt rahvuslooma ümarlaua töös. Rahvuslooma ümarlauas on esindatud väga erinevad huvigrupid ja just sealt tasuks uurida kas jahimehed on hundivaenulikud või mitte.

Samuti toetame Eestis riigi poolt läbiviidavaid professionaalsel tasemel suurkiskjate uuringuid ja lähtume populatsioonide majandamisel just neist. Suurkiskjate küttimiseks tuleb tellimus riigi poolt ja jahimehed on selle täitjad. Jahimehed ei otsusta kui palju üht või teist liiki kütitakse, see otsus tuleb kas riigi või jahindusnõukogude poolt. Jahimehed ei anna ka ulukite täpseid arvukusi, seaduse järgi on jahimeestel kohustus anda arvukuse hinnanguid ja just nii tuleb jahimeeste poolt antud arve ka käsitleda. Ulukite täpsed arvud antakse ulukiseire poolt.

Kui organisatsioone ja isikuid huvitab täpsemalt kuidas ja mille alusel jahimehed tegutsevad, siis EJS on alati valmis kohtuma ja seda selgitama.

Tutvu EJSi kodulehel avaldatud artikliga siin.