Eestis võib hakata küttima tähnik- ja kabehirve

Eestis võib hakata küttima tähnik- ja kabehirve

5858
Tähnik- ja kabehirvEestis on sagenenud võõrliikide tähnikhirve (Cervus nippon) ja kabehirve (Dama dama) leiud loodusest. Sellega seoses paluti Keskkonnametilt seisukohavõttu, mida antud ulukitega teha. 

Keskkonnaamet on välja andnud käskkirja, muu hulgas on seal välja toodud järgnev: 

  1. lubada jahipiirkonna kasutajatel asjaomase jahipiirkonna piires väljastada kõigile jahiseaduse nõuetele vastavatele isikutele tasuta suuruluki jahiluba tähnikhirve (Cervus nippon) ja/või kabehirve (Dama dama) küttimiseks;
  2. tähnik- ja kabehirve küttimine on lubatud järgmistel jahipidamisviisidel ja -aegadel: varitsus- või hiilimis- või peibutusjaht 1. septembrist 31. jaanuarini; ajujaht ja jaht jahikoeraga, välja arvatud FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, kelle tõustandardis kinnitatud maksimaalne turjakõrgus on üle 52 cm, 1. oktoobrist 31. jaanuarini;
  3. Keskkonnaametil on õigus käesolevat käskkirja vastavalt küttimisintensiivsuse ja -tingimuste muutmise vajadusele muuta;
  4. kütitud või hukkununa leitud tähnik- ja kabehirvest tuleb teavitada Keskkonnaameti asjaomase regiooni jahindusspetsialisti esimesel võimalusel küttimisest või leidmisest arvates;
  5. kütitud või muul põhjusel hukkunud tähnik- või kabehirve kohta tuleb esitada Keskkonnaagentuuri ulukiseire osakonnale, aadressil Rõõmu tee 2, 51013 Tartu või
    e-posti aadressil ulukiseire@envir.ee, iga aasta 20. veebruariks küttimisandmed ja bioproovid (maosisu, lihasproov geneetilisteks uuringuteks, parempoolne alalõualuu, emasloomadel sigimiselundkond ja isasloomadel sarved).
JAGA