Arvamus: Miks need hundid koeri ründavad?

Arvamus: Miks need hundid koeri ründavad?

2827
Hundid. Foto: erakogu

Põltsamaa jahimaadel on tekkinud probleem koeri murdvate huntidega ning tekkinud küsimus, et millest selline olukord tekkinud on. Probleemi üle arutavad Keskkonnaagentuuri ulukiseire spetsialistid Peep Männil ja Marko Kübarsepp.

Põhjus, miks hundid üldse kodukoeri murravad on kaks: võimalike konkurentide likvideerimine ja toitumisvajadus. Esimesel põhjusel püüavad koeri murda pigem noored, uut eluala hiljuti asustanud hundid, kes näevad koertes oma lähedaste sugulastena konkurente. Vanemad hundid üldiselt respekteerivad oma elualal elavaid koeri olles aru saanud, et nad elavad oma väikestel territooriumitel ning ei konkureeri tegelikult toidubaasi pärast.

Teisel põhjusel ehk siis toitumise eesmärgil koeri ründavad hundid on reeglina olnud kas loomulikust varem iseseisvat elu alustama pidanud (reeglina jahipidamisega seoses) ebapiisavate metsloomade murdmise oskustega noored loomad või siis vanad/vigased/haiged isendid.

Oleme jäädvustanud huntide poolt koerte ründamisi alates aastast 2003. Kõrvutades aastas huntide  rünnatud koerte arvu  huntide (karjade) arvuga, ei saa küll kuidagi öelda, et mida rohkem hunte, seda enam rünnakuid koertele, pigem vastupidi. Vaadeldaval perioodil (2003‒2018) on kõige enam koeri rünnatud aastatel 2003‒2004, mil huntide arvukus oli perioodi madalaim. Ka hiljem on rohkem koeri rünnatud pigem hundi madalama (2013, 2018) , kui selle kõrge arvukuse (2008, 2011, 2015) aastatel.

Graafik: Keskkonaagentuur

Kuigi hetkel ei ole analüüsitud koerte ründamiste võimalikke seoseid näiteks meie sõraliste arvukuse muutustega, ei paista vähemalt esmapilgul ka siin mingit otsest seost olevat. Niisiis jääb see hetkel lugeja enda mõelda, et millest see sõltuda võib.

Inimese side lemmikloomaga on reeglina märksa tugevam kui tema side kariloomaga, mistõttu on palju raskem ka taluda koera kaotust. Seetõttu on riiklikud institutsioonid (Keskkonnaagentuur ja Keskkonnaamet) alati koerte ründamisjuhtudesse huntide poolt suhtunud väga tõsiselt.

Nii on jahihooajaks aladele, kus taolised probleemid ilmnenud on, suunatud küttimist eesmärgiga võimalikud koeri murdvad hundid likvideerida esmajärjekorras, samuti on väljaspool jahiaega antud nuhtlusisendite küttimiseks erilube. Varasemate aastate kogemustest lähtuvalt on see üsna hästi ka toiminud ehk siis koerte murdmine on lõppenud.

JAGA