Arutelu teaduse tarbeks info kogumisest linnaloomade kohta

Arutelu teaduse tarbeks info kogumisest linnaloomade kohta

374
Marko Olop, Peep Männil (veebis), Helen Arusoo ja Tõnis Korts koosolekul. Foto: EJS

20. septembril toimus EJS-i majas koosolek, kus arutati teemal linna sattunud metsloomad. Täpsemalt keskenduti teaduse tarbeks informatsiooni kogumisele.

EJS-i tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul jahiseadus ja sellest tulenevad õigusaktid reguleerivad ulukite kohta teadusmaterjalide kogumist. „Kuidas aga peaks materjali koguma linna sattunud ja linnas elavatelt metsloomadelt, seda pole reguleeritud. Nõupidamisel arutasimegi võimalusi kuidas teadlased saaks vajalikke andmeid linnaloomade kohta ning jõudsime vastavale kokkuleppele,“ selgitas Korts.

Koosolekul osalesid lisaks EJS-i tegevjuhile linnajääger Marko Olop, rahvuslooma ümarlauast Helen Arusoo ja veebi teel Keskkonnaagentuuri ulukispetsialist Peep Männil.