Arutati plii keelustamist jahipidamisel ja kalastamisel

Arutati plii keelustamist jahipidamisel ja kalastamisel

653
Foto: Tina Shaw/Flickr

31. märtsil toimus Skype´i ärirakenduse kaudu kemikaaliohutuse komisjoni koosolek. Koosoleku teemaks oli Euroopa Kemikaaliametile esitatud piirangutoimiku lühitutvustus plii turule viimise või kasutamise piiramiseks haavlite, kuulide ja kalastustarvete koostises ning kaasuvate menetlustoimingute ülevaade. Kuna võimalik oli ka külaliste osalemine, siis osales EJS-i poolt tegevjuht Tõnis Korts.

Koosoleku esimeses osas tegi ettekande dr Madis Leivits, kes rääkis plii kahjulikkusest organismile ja tõi näiteid erinevatest uuringutest. Vajalikest menetlustoimingutest tegi ülevaate Terviseameti kemikaaliohutuse osakonna peaspetsialist Raili Moldov.

Plii keelustamine puudutab otseselt nii jahimehi, kalamehi kui laskureid. Senine huvigruppide kaasamine otsuste tegemisse ei ole olnud ilmselgelt piisav. Seda märkis ka Keskkonnaministeeriumi esindaja. Loodame, et riigi poolt seda praktikat muudetakse ja need sihtgrupid, keda need kardinaalsed muudatused puudutavad, saaksid ka protsessi oma sisendi anda.

Jahimehed ei ole plii keelustamisele vastu, aga soovime, et üleminekul arvestatakse neid tõsiseid probleeme, mis selle käigus tekivad. Täna tundub, et üleminekut on ebapiisavalt analüüsitud ja otsustajad ei oma täit ettekujutust, mida see üleminek siseriiklikult praktikas kaasa toob. Vaja oleks rohkem professionaalset ja teadmistepõhist lähenemist. EJS on valmis omalt poolt panustama.