Aprillikuu juhatuse koosolek

Aprillikuu juhatuse koosolek

581
Helir-Valdor Seeder ja Margus Puust EJS-i arhiiviruumi avamas. Foto: EJS

Aprillikuu juhatuse koosolek toimus 19. aprillil Kuristiku 7 ja integreerituna Zoomis. Osales kokku 16 juhatuse liiget ja 3 liikmekandidaati.

Koosolek algas EJS-i uue arhiiviruumi avamisega. Kuna katusealune arhiiviruum valmis katuserahade toel, siis oli avamas ka riigikogu liige Helir-Valdor Seeder. Tema selgitas, et on väga rahul, et raha läks õigesse kohta ja kasutati sihtotstarbeliselt. Koos Seedriga lõikasid linti läbi EJS-i president Margus Puust ning osalesid juhatuse liikmed ja liikmekandidaadid. Puusti sõnul on Kuristiku majas jahimehed juba üle 50 aasta ja maja on kogu selle aja hoitud korras. Ta tänas nii Seedrit kui Isamaad jahinduse toetamise eest ja kinnitas, et jahimeeste peale võib loota, ka rasketel aegadel.

Seejärel kinnitati päevakord. Samuti õnnitleti sünnipäevalast Rein Rosenbergi.

Arutelu tunnustusavalduste üle

Päevakorras oli kuus sisulist punkti. Alustati tunnustusavalduste arutamisega. Kuni 15. märtsini oli liikmesorganisatsioonidel võimalus esitada nominente tunnustusavalduste saamiseks. Kokku esitati 28 kandidaati Koprale, 18 kandidaati Ilvesele ja 3 kandidaati Metsisele. Kuna üks Kobras (Valdo Hermann) ja üks Ilves (Ülo Reimo) olid annetatud juba eelmisel koosolekul, siis neid enam ei menetletud.

Kandidaate oli palju ja seetõttu olid juhatuse liikmed saanud materjalid piisava varuga, et vajalik eeltöö ära teha ja et koosolek paremini sujuks. Nii nagu kokkulepe ette näeb, olid kõigil kandidaatidel esindajad, kas siis kohapeal või Zoomis, kes teda tutvustasid. Arutelud ja ärakuulamised kestsid pisut üle tunni ja tulemus oli see, et kõik kandidaadid said pärjatud.

Teenetemägi Kobras said: Tõnu Rüütel, Andrus Henga, Mati Viilup, Heino Moor, Mait Paasik, Kaspar Roht, Henrik Prehing, Eiko Õim, Tarmo Roots, Rein Kriisk, Rain Salk, Alar Süda, Karmo Eesmäe, Urmas Välba, Kalle Vaher, Tiit Rammul, Taivo Spitsõn, Eino Valma, Tõnis Teidla, Tarmo Meus, Orvet Holst, Heino Kasesalu, Veljo Jalak, Sulev Heinaru, Jaak Neerut, Olev Viht, Rein Tomingas, Ants Sibul ja Lauri Väli.

Teenetemärk Ilves omistati: Enn Mahoni, Madis Liiväär, Marko Vinni, Mati Kepp, Asko Osula, Tõnu Peterson, Karri Urban, Martin Hein, Margus Ulp, Aigar Jürjens, Erich Valksaar, Jaan Bikker, Maido Paat, Hillar Lõppe, Arvi Laanejõe, Kuldar Purge ja Kristo Lipp.

Vapimärgi Metsis said kolm juhatuse liiget, kes kunagi meeskonnana EJS-i vedama tulid. Need olid Margus Puust, Priit Piilmann ja Toomas Kõuhkna. Eelnevalt on selle meeskonna liikmetest Metsise saanud Taavi Veskimägi. Vapimärgi omistamine tuli meestele ootamatult, sest juhatuse liikme Jaak Volmeri juhitud initsiatiiv hoiti nende eest saladuses. Kokku oli ka lepitud, et kätte annab need kõrged autasud juhatuse kõige vanem liige Tiit Tammsaar volinike koosolekul.

Õnnitlused kõigile ja EJS poolt suur tänu panuse eest meie jahinduse arendamisse!

Edasi arutati Aasta teo 2021 tunnustuse määramist. Nominente oli 2.

Juhatuse liige Jaak Volmer tegi ettepaneku nimetada 2021. aasta teoks Jahise maakorralduse mooduli ühine väljaarendamine ning rakendamine”. Tema selgituste kohaselt Jahise maakorraldaja mooduli väljaarendamine ideest teostuseni on väga hea näide EJS-i kui organisatsiooni ühistööst ja võimekusest. See on andnud väga hea signaali ühistöö efektiivsusest ja jõust. Oli probleem/kitsaskoht, tuli ettepanek see lahendada ning ühine töö ja vahendite ühendamine selle teostamiseks. See tegu andis väga hea signaali jahimeeste ühisest tegevusest ja selle võimekusest katusorganisatsioonis nii riigile, jahindusseltsidele kui ka teistele institutsioonidele, samuti ühiskonnale. Selle ühise töö vili võimaldas ja võimaldab jahiseltsidel minimaalsete kuludega saavutada maksimaalne tulemus ‒ pikendada kasutusõiguse lepingud. Teol on ka materiaalne mõõde: kokku on hoitud Eesti jahinduses mitusada tuhat eurot. Tegu on suurem kui me hetkel hinnata oskame ja väärib aasta teo tunnustust.

Saarte Jahimeeste Selts tegi ettepaneku nimetada 2021 aasta teoks „Hirvepeibutajate eduka esinemise Euroopa meistrivõistlustel 3. oktoobril Ungaris”. Innar Uus saavutas Euroopa meistri tiitli ja võistkondlukilt toodi koju kolmas koht. Tegu tuli üllatusena nii Eestis kui ka Euroopa tasandil. See tubli võit tõi Eesti Euroopa kõrge jahikultuuriga riikide kaardile ja lisas positiivset imagot mitte ainult Eesti jahimeestele vaid ka Eestile. Tubli teo taga on veelgi tublim töö ja see väärib aasta teoga tunnustamist.

Kolmandana nimetati ka Ida-Viru jahiseltsi ajaloolise raamatu koostamist, aga kuna avaldust ei esitatud, siis seda ei arutatud.

Juhatus otsustas, et need teod on mõlemad väärikad ja ei ole võrreldavad ja konkureerivad. Otsus oli, et erandina antakse välja kaks aasta tegu ja pärjatud said mõlemad.  

Eelarve ning põhikirja muutmise arutelu

Edasi vaatas juhatus läbi eelarve 2021 täitmise. Eelarve on eelnevalt läbi töötatud, küsimusi ja ettepanekuid esitas juhatuse liige Priit Vahtramäe. Küsimused ja vastused olid materjalidele lisatud. Esitati ka eelarve projekt 2022 ja see oli juba teisel lugemisel. 2022. aasta eelarve projekt esitati võrdluses eelmiste aastate täitmisega. Juhatuse liikmed esitasid küsimusi ja tegid ettepanekuid. Näiteks võiks arvestada ka noorte jahindusliku laagri korraldamise kuludega. 2022. aasta eelarve projekt esitatakse juhatuse poolt edasi volikogule. Arutati ka liikmemaksu tõstmise ettepanekut volikogu koosolekule, kuna elu on kallimaks läinud ja 2017. aastal kinnitatud liikmemaks ei ole enam seltsi baastegevuste kulutuste katmiseks piisav. Siin otsustati, et büroo teeb vajalikud analüüsid, kaardistab olukorra ja esitab need materjalid juhatusele. Praegu on teada, et kallinenud on paber 25% ajakirja trükkimiseks, seoses kütuse kallinemisega on kallinenud ajakirja kojuvedu. Margus Puustile anti volitus vaadata üle EJS-i töötajate palgad ja vajadusel neid korrigeerida.

Järgnevalt arutati EJS-i põhikirja muutmist. Põhikiri sätestab:

9.2 Juhatus koosneb juhatuse esimehest (presidendist) ja teistest juhatuse liikmetest. Juhatusse kuulub kokku kolm (3) kuni kakskümmend (20) liiget.

Ettepanek on muuta põhikirja punkti ja asendada kakskümmend sõnaga kakskümmend viis. Uus sõnastus:

9.2 Juhatus koosneb juhatuse esimehest (presidendist) ja teistest juhatuse liikmetest. Juhatusse kuulub kokku kolm (3) kuni kakskümmend viis (25) liiget.

Põhjendus: praegu kuulub juhatusse 20 liiget. Meil aga on kolm maakonda, kes pole juhatuses esindatud. Nendest maakondadest on kirjalikult esitatud kandidaadid, kes osalevad juhatuste koosolekutel. Samuti on Pärnumaa JL juhatus soovinud oma kandidaati juhatusse. Põhikirjas piirmäära 20 tõstmine 25-ni teeb selle võimalikuks.

EJS küsisis arvamust juristi käest, kas see on korrektne ja vastavuses õigusaktidega, kui ühel ja samal koosolekul alguses muudetakse MTÜ põhikirja ja peale selle otsustamist valitakse uuest maksimumarvust tulenevalt juurde 3-4 liiget ehk siis samal koosolekul. Koostatud vastus on materjalidele lisatud. Juristi sõnul on see igati korrektne.

Juhatus otsustas selle muutuse volinikele esitada.

Muud küsimused

Edasi arutati ettepanekut viia läbi EJS volikogu 15. juunil Kose kultuurikeskuses Harjumaal. Juhatus kinnitas selle.

Järgnevalt võeti arutluse alla kokkutuleku piletihinnad. Kokkutuleku toimumist Toosikannus on kaks aastat seoses pandeemiaga edasi lükatud. Sellel aastal pole enam põhjust edasi lükata ja kokkutulek toimub. Nii nagu ikka, traditsiooniliselt juuli teisel nädalavahetusel, 8.‒10. juulini.

Oleme kätte saanud Toosikannu puhkekeskuse hinnapakkumise, mis on kallim kui möödunud kordadel. Tõusnud on ka elekter, rendid jm teenuste hinnad. Sellest tulenevalt arutas juhatus läbi büroo ettepanekud kokkutuleku pileti hinde osas ja tegi omad ettepanekud. Lõplikult kinnitati hinnad järgmiselt:

 

esimene eelmüük kuni 31. mai

teine eelmüük kuni 7. juuli

kohapeal

EJSi liige

16 18 25

EJSi mitteliige

20 22 25

üle 70 aastased

5 5 5

laps (kuni 15 a)

tasuta tasuta tasuta

auto

13 14 15

haagis

13 14 15

 

Muude küsimuste all tegi veel tegevjuht ülevaate abist Ukrainale 19. aprilli seisuga. Konserve on kogutud ja saadetud Ukrainasse 13 934 tk. Raadiosaatjaid koguti ja saadeti 128 tk. Raha on annetatud 10 545 eurot ning sellest on kulutatud: Adavere Meatile (konservid 1000 tk) 2640 eurot, Saku Lihameistritele (konservide teenus 672 tk) 564,48 eurot, Saku Lihameistritele (konservid teenus 1164 tk) 977,76 eurot, Ants OÜ transport Eestist Poola-Ukraina piirile  350 eurot. Kokku on seega kulutatud 4532,24 eurot ning jääk on 6012,76 eurot.

Samuti andis tegevjuht infot, et sellel aastal toimub CIC-i peaassamblee Riias 9.‒11. juunini. Enne seda toimub ajakirjanike konverents Tallinnas 8. juunil. Seda organiseerib EJS koostöös CIC-i peakorteriga.

Lisaks tegi Jaak Volmer ülevaate RMK kahjude määramisest ja selle korraldusest RMK-s. Juhatuse liikmed võtsid info teadmiseks.

Järgmine koosolek toimub 18. mail Tallinnas (Kuristiku 7).

EJS