Algas arutelu Eesti rahvusmaastike valimiseks

Algas arutelu Eesti rahvusmaastike valimiseks

1678
Foto: Flickr

Eesti rahvuslinnuks on suitsupääsuke, -lilleks rukkilill, -kiviks paekivi ja -kalaks räim. Tänavu jaanuaris saime rahvusliblika – pääsusaba. Aasta tagasi alustati rahvusmaastike valimisega.

Selle mõtte algatas Jaan Eilart 25 aastat tagasi. Rahvusmaastikud on Eesti lugu, täis sümboleid ja tähendusi. Need on meie esindusalad, mis kogumina annavad hea ja ülevaatliku pildi Eestist, meie loodusest ja kultuurist.

Rahvusmaastike esmavaliku pakkus välja Eesti Looduskaitse Seltsi juures tegutsev toimkond. Seejärel alustasid tööd kirjanik Juhani Püttsepp ja fotograaf Ingmar Muusikus, kes toimkonna valiku põhjal koostasid tutvustava lugudesarja „Eesti rahvusmaastikud“. Iganädalastelt Maalehes ja ELKS.ee kodulehel avaldatud 50 loost koosneva sarja viimane osa ilmus EV 100. sünnipäevaks.

Nüüd, kus kõik lood on ilmunud, saab nendega ülevaatlikult tutvuda nii seltsi kodulehel kui Facebookis lehel „Valime Eestile rahvusmaastikud“.

Alustame arutelu, ootame märtsikuu jooksul kõigilt huvilistelt hinnanguid meie valiku kohta, täiendusi ja ettepanekuid. Selleks on kaks võimalust: kas eelnimetatud Facebooki-lehe kaudu (kommentaarina või postitusena) või e-posti aadressil rahvusmaastik@gmail.com. Igaühel on võimalus esitada toimkonnale ettepanek “Minu maastik”. Ettepaneku tegemiseks olemasolevasse nimekirja tuleb nimetada ala asukoht ning kirjeldada  pakutava maastiku loodus- ja kultuuriväärtusi, võimalusel lisada ka mõni foto. Samuti tuleks lisada oma kontakt (e-post või telefon), et toimkond saaks vajadusel ettepaneku tegijaga ühendust võtta.

Valiku tegemisel saavad kaasa rääkida kõik soovijad. Valitavate rahvusmaastike arv ei ole hetkel jäigalt piiratud, lõplik hulk sõltub arutelu käigus esitatud ettepanekute sisukusest. Kõik ettepanekud arutab läbi seltsi juures tegutsev toimkond ning valimistulemuse saame teada maikuus.

Ettevõtmist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.