Aitäh juhatusele! Selle juhatuse koosseisu viimane korraline koosolek

Aitäh juhatusele! Selle juhatuse koosseisu viimane korraline koosolek

3814
Eesti Jahimeeste Seltsi juhatus enne 24. märtsi koosoleku algust (vasakult): Lembit Kaljuvee, Raul Vahter, Toomas Marrandi, Toomas Kõuhkna, Jaanus Põldmaa, Tiit Tammsaar, president Margus Puust, Mati Kivistik, tegevjuht Tõnis Korts, Jaak Volmer, Oliver Leif, Mati Tang, Priit Piilmann, Karel Rüütli, Aarne Taal. Pildilt puuduvad Tõnu Juul, Aigar Kallas, Neinar Seli, Taavi Veskimägi, Ronald Pullerits, Rein Rosenberg. Foto: Karolin Lillemäe

Eesti Jahimeeste Seltsi juhatus kogunes 24. märtsil Kuristiku majja, et maha pidada selle koosseisuga viimane korraline koosolek. Koosolek oli seetõttu pisut pidulikum tavalisest. EJS president Margus Puust, kes koosolekut ka juhtis, kinkis kõigile ettevõtte Erald poolt valmistatud nimelised metssea figuuriga lihakahvlid. Metssiga ei olnud kahvlifiguuriks valitud juhuslikult. Selle ulukiga oli juhatusel kõige rohkem tegemist.

Edasi vaatas juhatus läbi laekunud tunnustusavalduste taotlused. Avaldusi esitati 3 vapimärgi „Metsis“, 12 teenetemärgi „Ilves“ ja 5 tänukirja omistamiseks. Avalduste esitajad olid toonud põhjendused, miks ühe või teise tunnustusavalduse omistamist taotletakse. Seetõttu oli juhatuse liikmete töö lihtne ja ladus ning nimekiri kinnitati ühehäälselt. Ühel ilvese nominendil oli see tunnustusavaldus juba olemas ja tema suhtes ootab juhatus järgmisel juubeli aastal kõrgeima autasu taotlust. Seniks aga märgiti tema tegevus ära tänukirjaga.

Järgmise päevakorra punktina vaatasid juhatuse liikmed läbi raamatupidamise 2015. a aasta- ja tegevusaruande ja otsustasid selle esitada volikogule. Seejärel esitles tegevjuht Tõnis Korts 2016. majandusaasta eelarvet ja reservi kasutamise korra eelnõud. Reservi kasutamise korra osas tekkis elav arutelu ja arvamuste vahetus. Peale seda, kui kõik soovijad olid sõna saanud, lepiti reservi kasutamise korra osas kokku ja võeti see vastu.

Päevakorrapunkti EJSi väärtused Eesti jahinduse arendamisel esitles tegevjuht. Tema sõnul puudub Eestis jahinduse arengukava. Selleks, et oma organisatsiooni liikmete huvisid väljapoole koordineeritult kaitsta, peaks lähtuma ühistest väärtustest. Käesolevaga on kokku koondatud aastatega EJS-le omased käitumise lähtealused. Juhatus kiitis need heaks ja suunas volinike koosolekule, et nad saaks ka volinike heakskiidu, kui selline otsus tuleb.

EJS väärtusi on tutvustatud erinevatel seltsi sündmustel ja koosolemistel. Viimasena tutvustas seltsi president Margus Puust neid tegevjuhtide kevadisel koosolekul 9. märtsil Tallinnas ja tegevjuht Tõnis Korts pidulikul hooaja lõpetamisel Põlvamaal Moostes 19. märtsil.

Juhatuse koosolek kinnitas ka volikogu päevakorra. Volinike koosolek toimub 28. aprillil Tartus, Eesti Maaülikooli aulas.

  1. Päevakorra kinnitamine.
  2. EJS tunnustusavalduste üleandmine.
  3. EJS presidendi Margus Puusti ülevaade juhatuse tööst.
  4. EJS 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori määramine.
  5. 2016. a eelarve kinnitamine.
  6. EJS presidendi ja juhatuse valimine.
  7. EJS väärtused rahvusliku jahinduse arendamisel.
  8. Muud küsimused ja informatsiooni vahetamine.

 (Kokkutuleku korraldamine 2016 Võrumaal, jms)

JAGA