Aasta lõpu seisuga kütiti pea 13 000 metssiga

Aasta lõpu seisuga kütiti pea 13 000 metssiga

2716
Metsseakari. Foto: Jüri Jõepera

2017. aasta jaanuari seisuga on metssigu jahiaastal kütitud kokku 12 574.

Küttimismahuks on 2016./2017. jahiaastal 18 272 isendit, nendest 761 leiti hukkununa ning 14 hukati taudi tunnuste tõttu. Küttida on veel 4923 isendit.

Küttimismahu täitmise protsent on kõrgeim Pärnumaal (88%), järgnevad Lääne- ja Ida-Virumaa (82%-ga).

Üle Eesti on küttimismahu täitmise protsent 2016./2017. jahiaastal kokku üle poole normist, täpsemalt 69%.

Vaata täpsemat Keskkonnaameti tabelit metssigade küttimismahu kohta SIIT