Veterinaar- ja toiduamet sai 25 

Veterinaar- ja toiduamet sai 25 

1439
Pildil paremalt vasakule: VTA peadirektor Indrek Halliste, EJSi tegevjuht Tõnis Korts ja VTA loomatervishoiu ja söötade osakonna juhataja Harles Kaup.

5. aprillil tähistas Veterinaar- ja toiduamet 25. aasta juubelit piduliku koosviibimisega. Lisaks oma töötajatele olid kutsutud ka suuremate partnerorganisatsioonide esindajad. EJSi esindas tegevjuht Tõnis Korts, kes kinkis sünnipäevalisele jahimeeste poolt eelmise aasta looma metskitse pildi.

EJS-i tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul annab koostöö VTA-ga võimaluse jahimeestel osaleda protsessides, mis meid otseselt mõjutavad. „Osalemine lepingupartnerina kindlustab selle, et oleme osalised ka otsustamisahelas ja saame omi huvisid paremini kaitsta. Samas on riikliku tellimuse täitmine hea võimalus avalikkusele näidata, et oleme lisaks oma asja ajamisele ka üldiste huvide eest väljas ning toome oma teadmiste ja oskustega kasu ühiskonnale,“ lisas Korts.

VTA peadirektor Indrek Halliste andis ülevaate ajaloost ja tutvustas ka tänaseid tegevusi. Tema sõnul on tänane suund läinud rohkem selgitamisele ja koolitamisele.

Juubeli puhuks oli välja pandud VTA ajalugu tutvustav näitus.

EJS-il on VTA-ga mitmed lepingud. Kõige pikemalt on koostööd tehtud marutaudi järeluuringute tarbeks kogutavate rebaste- ja kährikupeade ja -verede kogumisel. Samuti on alates Aafrika seakatku saabumisest sellealast koostööd tehtud ja sõlmitud vastav leping. Kõige uuem on hirvlaste kurtumistõve alane koostöö, mille käigus koguvad jahimehed teedel hukkunud põtradelt ajuproove. Esimene grupp jahimehi on sellealaselt EJS-is välja koolitatud.

EJS-i juhatus on 2018. aasta kuulutanud „Jahindus on loodukaitse“ aastaks. Sellel aastal pööratakse enam tähelepanu praktilisele looduskaitsele ja näidatakse ühiskonnale, et jahindus on looduskaitse osa.