Ringkiri RMK kahjustuste kohta

Ringkiri RMK kahjustuste kohta

2739
Põdrakahjustus. Foto: Kaarel Roht

Eesti Jahimeeste Selts
4. juuni 2015 nr 47

Lugupeetud EJS-i liikmed!

Eesti Jahimeeste Seltsi juhatusele laekus informatsioon, et väidetavalt on RMK hallatavates metsades ulukite (peamiselt põdra) tekitatud kahjud kohati väga suured. Samuti asjaolu, et RMK-l on plaanis need kahjusummad jahiseltsidelt välja nõuda. Antud küsimuses palusime selgust tuua EJS juhatuse ja RMK juhatuse liikmel Aigar Kallasel 28. mail toimunud juhatuse koosolekul. Päevakorras oli selle teemaline punkt. A. Kallase sõnul on kohati tõesti kahjud suured, need on hinnatud 2015. a 5 kuu jooksul koos varasemate perioodide kahjudega ning KKA spetsialistid on need üle vaadanud. Samuti ütles Aigar Kallas, et RMK-l on tõesti plaan need kahjusummad jahiseltsidelt välja nõuda.

Saadud teave põhjustas juhatuse liikmetes hämmingut ja sügavat muret. Hämmingut selle pärast, et KAURi poolt soovitatud küttimismaht on jahimeeste poolt täidetud ja ületatud, samuti on jahindusnõukogude poolt kokkulepitud küttimismahud täidetud. Jahindusnõukogudes on esindatud ka RMK ning kokkulepe küttimise kohta on nendega koos tehtud.

Mure on, mis saab edasi. EJS juhatus on kuulutanud selle aasta koostööaastaks ja loomulikult on meil soov ka RMK-ga vastastikku austavat koostööd teha, nagu seda on tehtud siiani.

Seetõttu, enne kui astume järgmisi samme, palume meie liikmesorganisatsioonide juhtidel võimalikult kiiresti täpsustada kujunenud olukorda oma jahipiirkondades. Kuna EJS ei ole RMK lepingute osapool, siis meil puuduvad vastavad andmed.

Võib-olla pole mureks põhjust ja RMK mõistab, et jahimehed on käitunud vastavalt kokkulepitule. On arusaadav, et sooja talve ja kohati võib olla ulukite suurema arvukuse tõttu on kahjud võimalikud. Aga siis saab seda olukorda, kas lepingupartneriga või läbi jahindusnõukogu alati kokku leppida, suurendada küttimismahte või vajadusel küttimist suunata.

Kuna tegemist on riigiga, mille kodanikud me oleme, siis eeldame RMK-ga lepinguid sõlmides, et kõige alus on kokkulepe ja läbirääkimised ning trahvid määratakse muude võimaluste puudumisel. Me ei pea võimalikuks saada karistatud, kui oleme oma jahindusnõukogudes kokkulepitud kohustused väärikalt täitnud. Muidu tekib tahes tahtmata küsimus, milleks seaduse tegija ja -andja üldse jahindusnõukogud ja sealsed kokkulepped seadusega ette nägi.

Usume, et peatselt selgub täpsem teave kahjustuste ja kahjunõuete suuruse kohta. Palume Teid tähelepanelikult suhtuda igasse kahjunõudesse ning koostöös lepingupartneriga olukorda kahjustuse kohal hinnata.

Lugupidamisega

Margus Puust
EJS president
JAGA