Meetme eelnõu avalikul arutelul

Meetme eelnõu avalikul arutelul

999
Tali jahimajja paigaldatud külmik.

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringute toetuse eelnõu on tänasest EISis avalikustatud. Ettepanekute tegemiseks on aega 10 tööpäeva s.o. kuni 3.oktoobrini, peale mida jõuab eelnõu allkirjastamise etappi.

Eelnõu materjalid leiad siit

EJS
JAGA