Marutaudi seireprojekt täidetud ja uus leping allkirjastatud

Marutaudi seireprojekt täidetud ja uus leping allkirjastatud

2127
Foto: Ivan Knaze

Eesti Jahimeeste Selts on uhke oma liikmete üle.  Marutaudivastase vaktsineerimise järelkontrolli raames Veterinaar- ja Toiduametiga sõlmitud leping täideti vereproovide osas 100% ja peade osas 97%. Suurenes riskirühma kuuluvatelt ulukitelt toodud proovide arve, neid oli 627. Me oleme lepingu korrektse täitmisega näidanud, et oleme riigile võrdväärsed partnerid ja meiega võib arvestada.

Kõige tublimad olid  Valgamaa, Põlvamaa ja Viljandimaa, kus peade leping ka valdade lõikes täideti 100%. See on hea tulemus. Üks vald jäi puudu Tartumaal (Piirissaare) ja Hiiumaal (Hiiu vald ja Kärdla linn). Teistel maakondadel oli puudusi natuke rohkem. Toome ära need vallad, kust ei laekunud ühtegi proovi: Aegviidu, Harku, Kernu, Nissi, Kohtla-Nõmme, Järva-Jaani, Väätsa, Nõva, Kihnu, Tootsi, Juuru, Järvakandi, Ruhnu ja Piirissaare.

Marutaudi seireprojekt riigis jätkub. Uue lepingu eesmärk on samuti marutaudi riskiloomadelt peaproovide kogumine laboratoorsete uuringute läbiviimiseks seiramaks marutaudialast olukorda kogu riigi pinnal. Vastavalt lepingule toimub vahetult pärast hukkumist leitud ja/või kütitud marutaudi riskiloomade peade kogumise teenuse osutamine Eesti Vabariigi territooriumil. Leping sõlmiti seekord kaheks aastaks. Ajavahemikul 01.04.-31.12.2015. a kogutakse kuni 750 pead ja ajavahemikul 01.01.-31.12.2016. a kogutakse kuni 1000 pead.

On ka erinevusi võrreldes eelmise aasta lepinguga. Nii näiteks kogutakse antud lepingu alusel ainult peaproove, vereproove selle lepingu alusel ei soovita. Peaproove võetakse vastu üle Eesti ainult haiguskahtlasena kütitud, inim- või loomapelguseta kütitud ulukitelt või vahetult pärast hukkumist surnuna leitud ulukitelt. Seetõttu on äärmiselt oluline, et jahimees peade üleandmisel laborisse teeks vastava märke üleandmisaktile, et tegemist oli kindlasti ja ainult riskiloomaga. Vastavalt lepingule on makstavad tasud samad, mis eelmisel aastal. EJS ja lepingupartner maksavad tasust ära nõutud riigimaksud, sh käibemaksu.

Suvel allkirjastatakse teine leping, mis reguleerib vereproovide kogumist aladel, mis jäävad vastu Pihkva ja Leningradi oblastit. Sellest aga informeerime juba siis, kui leping on sõlmitud
JAGA