Kohtumine Pärnumaa saadikuga Riigikogus

Kohtumine Pärnumaa saadikuga Riigikogus

2447
Tihemetsa jahiseltsi esimees Väino Lill (laua otsas) ja temast paremal Riigikogu liige Andres Metsoja koos kohalikest jahimeestest initsiatiivgrupiga.

Eile, 26. aprillil, toimus jahimeeste kohtumine Andres Metsojaga, kes on Pärnumaalt valitud Riigikokku. Kohtumise initsiaator oli Tihemetsa Jahiselts eesotsas Väino Lillega ja osalema oli kutsutud ka EJS tegevjuht Tõnis Korts. Kohtumisel tutvustas Andres Metsoja oma tööd Riigikogus. Põhiliselt arutati keskkonnakaitse, looduskaitse ja jahinduse teemat. Jahimehed on seisukohal, et jätkusuutlik on teadusele põhinev jahindus. See aga nõuab senisest tihedamat koostööd teadlaste ja jahimeeste vahel.

Jahimehed soovivad, et looduskaitselised meetmed oleksid neile arusaadavad ja põhjendatud. Senini on pahatihti tegemist elitaarse keskkonnakaitsega, kuhu kogukond on vähe kaasatud. Jahimeeste soov on, et jahinduslik teadustöö annaks ka rohkem praktilisi nõuandeid toimimiseks. Samas vaatavad jahimehed üle ka enda tegevuse efektiivsuse. Jahimeestel on edaspidi plaanis kohtumised looduskaitsjatega ja jahiteadlastega, et leida vastuseid oma küsimustele ja edastada ettepanekud. Jahimeestel oli hulga ettepanekuid, mis antakse nädala jooksul Andres Metsojale kirjalikult üle. Selliseid kohtumisi otsustati korraldada ka edaspidi.

Samas kutsub EJS ülesse ka kõiki teisi liikmeid korraldama oma piirkonna saadikutega sarnaseid kohtumisi, kus selgitatakse jahinduse toimimist, selle olulisust kogukonnas ja praktilises looduskaitses. Oluline on anda riigikogulastele ülevaade jahimeeste kaasaegsest rollist ja vastutusest ulukiressursi osas. Peale uue jahiseaduse kehtimahakkamist on jahindus omandamas uusi väljakutsed ja jahipidamine on saamas üha enam ka sotsiaalseks tellimuseks. Sellega aga tõuseb jahimeeste tähtsus ja roll praktilise looduskaitse teostamisel.
JAGA