Halduslepingu partnerite maakondade esindajate õppe- ja teabepäev

Halduslepingu partnerite maakondade esindajate õppe- ja teabepäev

1664

3. märtsil toimus Eesti Jahimeeste Seltsis halduslepingu partnerite maakondade esindajate õppe- ja teabepäev. Õppepäeva eesmärgiks oli tööprotsesside efektiivsemaks muutmine kasutades selleks tänapäevaseid tehnoloogilisi võimalusi. Selleks korraldati haldustöötajatele tabelarvutuse programmide-alane koolitus, koolitajaks Margit Savisaar. Räägiti tabeltöötlusprogrammide tööpõhimõtetest, erinevate andmetüüpide kasutamisest, tabelite loomisest ja efektiivsest kasutamisest.

Peale lõunat jätkus teabepäev halduslepingu teemadel ning EJS halduslepingu koordinaator Karri Urban tutvustas sellega seotud arendusi. Tutvustati suuruluki laskekatse täiendatud blanketti, kuhu on senisest rohkem infot ette ära täidetud, samuti käidi samm-sammult läbi laskekatsetunnistuse väljastamine. Alates veebruarist avati EJS kontoris teenuspunkt, kus on võimalik tasuda jahipidamisõiguse tasu. Seoses sellega tutvustati analüüsi, kuidas antud teenus on tööle rakendunud. Veel arutati infosüsteem „Metsis“ arendustel. Hetkel on keskkonnas võimalik jahimeheks soovijal sooritada vaid jahiteooria eksamit, kuid tulevikus soovitakse keskkonda lisada täiendavaid funktsioone, mis hõlbustavad halduslepingu efektiivset täitmist. Arendusi, mis lihtsustavad dokumentide väljastamist kuulati suure kaasaelamisega.

Täname halduslepingu partnereid aktiivse osalemise eest ning üheskoos sai kokkulepitud, et kindlasti tuleks korraldada ka jätkukoolitusi.
JAGA