VTA ootab loomakaitsjatelt eelkõige infot, mitte sekkumist

VTA ootab loomakaitsjatelt eelkõige infot, mitte sekkumist

1883
Foto: Flickr

Veterinaar ja Toiduameti (VTA) ja loomakaitseorganisatsioonide kohtumisel arutati, kuidas omavahelist koostööd efektiivsemalt korraldada ning tagada töö seaduspärane korraldus loomakaitse erinevates valdkondades. Nõu peeti Eesti Loomakaitse Seltsi, loomade eestkoste organisatsiooni Loomus ja Varjupaikade MTÜ esindajatega.

Veterinaar- ja Toiduameti tegevuse üks eesmärke on muuta loomakaitsealane töö reageerivast üha enam ennetavaks, tõstes korralekutsumisest ettepoole selgitustöö. Eelkõige ootab Veterinaar- ja Toiduamet, et vabatahtlikud loomakaitsjad aitaksid tuvastada loomade heaolu puudutavate nõuete rikkumisi, teha sellistest olukordadest pilte, videoid ning proovida olukordi läbirääkimiste teel lahendada, kuni VTA loomakaitse ametnik sündmuskohale jõuab.

VTA andis loomakaitseorganisatsioonide esindajatele ülevaate loomakaitse valdkonna lähiaastate arengukavast ning kaebuste menetlemise korrast. Samuti tutvustasid loomakaitse büroo ametnikud järelevalve teostamise üldiseid põhimõtteid. Näiteks kirjeldati lubamatult koheldud loomade äravõtmise protsessi ning seaduslikke võimalusi. Arutati mitmete tüüpiliste üksikjuhtumite ja ka ebatüüpiliste, nö „halli ala“ piiril kulgevate juhtumite võimalikke lahendamise viise kehtivate õigusaktide võimalusi järgides.

Väga oluline on veterinaarkeskuste, loomakaitseorganisatsioonide, kohalike omavalitsuste ning Politsei ja Piirivalveameti ladus koostöö just kriitiliste juhtumite lahendamisel. Üks võtmerolle loomakaitse valdkonnas on ka kohalikel omavalitsustel, kes on kohustatud tegelema peremeheta või hulkuvate loomadega. Senini pole aga paljudel kohalike omavalitsustel loomade varjupaikadega koostööd sisse seatud ning hulkuvate loomade probleemi eiratakse, teadmata, et hulkuvate loomadega tegelemine on kohaliku omavalitsuse seadusjärgne kohustus.

Kohtumisel lepiti kokku ühtse senisest veelgi tihedamas koostöös ennetus- ning nõustamistöö valdkondades, kutsikavabrikute ja hüljatud loomade probleemi ühises kaardistamises ning koostöö edendamises kohalikele omavalitsustega.