Võrumaa loomapark kaotas rünnaku järel poegadega emakaru

Võrumaa loomapark kaotas rünnaku järel poegadega emakaru

1380
Karuaedik loomapargis. Foto: Keskkonnaamet

Ööl vastu kolmapäeva pääses Võrumaa loomapargis elanud poegadega emakaru oma puurist välja. Ärritunud karu muutus agressiivseks ning omanikul tuli ta enese ja oma vara kaitseks hukata. Tõenäoliselt põhjustas õnnetu vahejuhtumi loomaparki tunginud metsik isakaru.

„Arvestades karude käitumismustrit looduses võib arvata, et metsik isakaru lõhkus aediku, eesmärgiga pääseda loomapargis elanud emase looma juurde. Lisaks huvile emase looma vastu on osa isakarude loomulikust käitumismustrist ka karupoegade ründamine. Koos emaga aedikus elanud karupoegi omanik leidnud ei ole, suure tõenäosusega on nad isakaru rünnakus hukkunud,“ ütles Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko.

Pole põhjust arvata, et loomapargi aediku lõhkunud metsik karu on ohtlik ümbruskonnas elavatele inimestele, sest rünnaku objekt oli poegadega emakaru aedik. Ettevaatusabinõuna teiste loomapargi elanike, samuti vara ja loomapargis toimetavate inimeste ohutuse huvides laiendas Keskkonnaamet jahipidamise võimalusi Võrumaal loomaparki ümbritsevatele jahiseltsidele. Varasema korralduse järgi tekkinuks seal jahipidamise võimalus 1. septembrist.

Karude arvukus on Eestis olnud kasvutrendis viimased 15 aastat, hinnanguliselt elab meie metsades 900-950 karu. Keskkonnaamet seab küttimismahud, lähtudes karude arvukusest ning suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskavast eesmärgiga vähendada karude tekitatud kahjusid ning ohtu inimese elule ja tervisele. Kogu Eestis on lubatud sel hooajal küttida juurdekasvu jagu ehk 96 isendit.

Loomapark on juhtunu järel külastajatele suletud.