Volinikud said Raplas kokku

Volinikud said Raplas kokku

369
Fotod: Raul Soome ja EJS

Volikogu toimus Rapla kultuurikeskuses 11. juunil. Vahetult enne algust kutsusid jahisarved osalejaid kokku signaaliga „Tulge kokku!“.

Volikogu koosoleku avas EJS-i president Margus Puust, kes tänas kõiki kokkutulnuid. Seejärel teatas ta, et registreerimislehtede alusel osales üle poole volinikest. Kokku oli kohal 154 volinikku.

Selleks, et välja selgitada hääleõiguslike volinike arv, kinnitati mandaatkomisjon koosseisus Mati Kivistik, Mati Kepp ja Tõnu Peterson. Koosoleku juhatajaks valiti Toomas Kõuhkna ja protokollijaks Lea Truska. Mandaatkomisjonist kandis Tõnu Peterson ette protokolli, mille järgi osales koosolekul 154 hääleõiguslikku delegaati.

Seejärel kinnitas volikogu päevakorra, kus oli 10 sisulist punkti. Pärast seda anti jahimeestele üle autasud.

Tunnustati jahimehi

Välja anti taas aasta teo auhind. Aasta tegu 2023 on EJS–i noorjahimeeste koolitussüsteemi uuendamine. EJS-i noorjahimeeste koolitussüsteemi uuendamine algas juba varem, aga põhilised tegevused viidi läbi 2023. aastal. Uuendused puudutasid noorjahimeeste õppekava uuendamist ja kaasajastamist. Samuti uuendati eksamiküsimustik. Samuti kirjutati lahti uuendatud õppeprogramm, et ühtlustada õppejõudude õpetamise taset. Lisaks sellele töötati välja elektrooniliste õppevahenditena harjutusküsimustikud loomade jälgede ja tegevusjälgede osas ja lisati need kodulehele õppematerjalide juurde õppeprotsessi parendamiseks ja kaasajastamiseks. Aasta teo 2023 tunnustuse kujukesed anti koolituse töögrupi juhile Marko Vinnile ja eksperdile Arvi Lepiskile.

Kõrgeima autasu metsise aumärk anti aga Tiit Randveerile, Tiit Rammulile ja Andres Onemarile.

Ilvese aumärgi said: Kaimo Karu, Erki Püssa, Alar Randoja, Jaanus Vaiksoo, Raivo Volman (postuumselt), Valdu Reinaas, Riho Alavee, Jaanus Luks ja Aivo Tabri.

Kobrase aumärgid said: Rein Laanemägi, Raivo Kool, Argo Prinken, Arvo Roostar, Tõnu Põldma, Vambola Põllumaa, Kuuno Karuks, Raivo Kuum, Harri Salu, Janek Raid, Tarmo Moora, Andres Rikkinen, Taivo Lentsius, Jürjo Lokk, Regino Kask, Raivo Puhke, Indrek Kaarna, Andres Põhjala, Viljar Ilves, Ivo Kalmus, Varmo Savimägi, Asko Veetamm, Marko Pärnsalu, Rainer Reinberk, Jaan Soone, Mihkel Piisang, Vello Kupper, Valdo Raidma, Silver Randjõe, Indrek Meras, Enn Nurk, Mati Nurk, Marit Põldmaa, Ülo Taimla, Vello Tomingas, Aivar Lämmergas, Atmar Lobja, Jaan Vanaisak, Arseni Eller, Meeme Riismaa, Ragnar Sarapik, Urmas Lai, Elvo Leppmaa, Toomas Viipsi, Endel Lindre, Mati Viska, Märt Laansalu, Tauno Ruuder, Silver Toots, Vambola Meiusi, Olev Kuuse, Arvi Lepisk, Tanel Kapp, Mairo Lõhmus.

Ülevaade juhatuse tööst ja EJS-i struktuurist

Margus Puust tegi ülevaate ka juhatuse tööst. Oma ettekandes keskendus ta nelja aastase perioodi tulemustele ja andis ülevaate EJS-i arengusuundade 2021-2025. a eesmärkide täitmisest. Puust hindas heaks tulemuseks ja töövõiduks edukat kasutusõiguse lepingute pikendamist.

Oma ettekandes rääkis Puust ka EJS-i struktuuri aruteludest ja tulemustest. Samuti nimetas ta ka jahitunnistuse taotlejate koolitusprogrammi uuendamist ja jahimaa mooduli väljaarendamist Jahises. Puust peatus ka EJS-i meediatööl ja tutvustas hiljuti läbi viidud Norstati uuringut. Selle järgi toetab jahipidamist täielikult või osaliselt 88% inimestest. Sellise tulemusega oleme Euroopas teisel kohal Taani järel. Saksamaal on nt tulemus 60% ja Poolas 50%.

Puust rääkis ka koostööst riigiga ja teiste partneritega ning uuenevast halduslepingust. Juttu tuli ka koostööst seakatku osas ja osalemisest erinevates keskkonnaprojektides. Puust kiitis meie aktiivset koostööd Euroopa ja maailma tasandil ning jahikultuurialast tööd ja saavutusi. Konkreetselt tõi välja tublide hirvepeibutajate kõrged kohad Euroopas ja et Innar Uus sai Budapestis Euroopa meistri tiitli.

Kinnitati eelarve

Edasi tutvustasid tegevjuht Tõnis Korts ja juhatuse liige Priit Vahtramäe 2023. aasta majandusaruannet ja 2024. aasta eelarvet.

Volinikud kuulanud ära sõltumatu vandeaudiitori ülevaatus aruande, kinnitasid majandusaastaaruande 2023. Volinikud kinnitasid audiitoriks 2024. aastaks Aare Olanderi OÜ Gabler auditist.

Muudeti põhikirja punkte

Järgmise punktina arutati EJS-i põhikirja muutmist. Kokku oli neli muudatusettepanekut, millest kolm kinnitati volinike poolt ja üks lükati tagasi. Kinnitati uus sõnastus jahikülaliste vastuvõtmise ja sõprussidemete arendamise osas. Samuti lisati põhikirja punkt jahikoerte arendamise kohta ning täpsustati juhatuse liikmete arvu minimaalset suurust. Endine kolm asendati 16-ga. Samuti muudeti põhikirja nii, et juhatuses oleks esindatud kõik maakonnad. Toetust ei leidnud volinike esindusnormi muutmine seniselt 70-lt 50-le.

Uus juhatuse koosseis

Järgnevalt toimus EJS-i presidendi ja juhatuse valimine. Presidendina jätkab Margus Puust. Uue juhatuse moodustavad: Raivo Aeg, Aigar Jürjens (Jõgeva), Mati Kivistik (Võru), Ive Kuningas (Saaremaa), Toomas Kõuhkna, Arvi Luuk (Järva), Mikk Marran (RMK), Ats Nõlvak (Raplamaa), Andres Olesk (Erametsaliit), Andres Onemar (Hiiumaa), Kalle Palling, Jaanus Põldmaa (EPKK; ETKL), Tiit Rammul (Põlvamaa), Endrik Raun (Läänemaa), Rein Rosenberg (Valgamaa), Karel Rüütli , Tiit Tammsaar, Tarmo Lehiste (Pärnumaa), Riho Terras, Raul Vahter (Lääne Virumaa), Priit Vahtramäe (Viljandimaa), Andres Vainola (Harjumaa), Marko Vinni (Ida-Virumaa) ja Jaak Volmer (Tartumaa).

IT lahendused ja liikmemaksu muudatus

EJS-i IT projektijuht Karri Urban tutvustas seltsi uusi IT lahendusi ja tervikuna tehtud tööd. Uudisena saavad kõik eesti jahimehed vaadata Jahisest jahipidamiseõiguse tasu kehtivust. Enne seda võimalust Jahises polnud, see valmis koostöös Keskkonnaametiga.

Uus on ka jahikorraldaja moodul, mille abil saab läbi viia ühisjahte, sh koostada elektroonilist jahinimekirja. Karrile oli hulgaliselt küsimusi ja ettepanekuid.

Arutati ka EJS-i liikmemaksu kinnitamist alates 2025. aastast. Juhatus oli volinikele teinud ettepaneku tõsta seda 5 euro võrra. Volinikud kinnitasid ettepaneku ning alates 2025. aastast on liikmemaks 25 eurot. Tutvustati ka juhatuse plaani maksustada 2025-2026. aastast Jahise kasutamine. Maksustatakse selliselt, et oleks diferentseeritud EJS-i liikmed ja mitteliikmed.  

EJS-i struktuuri arutelu

Juhatuse liige Jaak Volmer tutvustas EJS-i tulevikuvisiooni lähtuvalt struktuurist. Volmerile oli saalis hulgaliselt küsimusi, toimusid ka sõnavõtud. Ettekanne oli huvitav, intrigeeriv ega jätnud kedagi ükskõikseks.

Muud küsimused

Muude küsimuste päevakorra punkti all andsid Rakvere Jahindusklubi tegevjuht Jaan Villak ja EJS-i tegevjuht Tõnis Korts tulevase kokkutuleku osas infot. Rõhutati selle aasta kokkutuleku erilisust seoses koostööga Kaitseliiduga. Tutvustati asukohta, korraldusmeeskonda, osalejate eelregistreerimist.

Anti teada, et on olemas 15 maakonna ala ja Kaitseliidu ala. Kõikidel aladel on olemas maavanemad, kes jälgivad korrektset laagri paigutust oma maakonna alal. See on oluline, et kõik mahuksid ära. Rõhutati, et haagissuvilad on väga teretulnud, kuna kokkutuleku alal on betoonpinda piisavalt.

Koosoleku lõppsõna ütles Margus Puust. Ta tänas endist juhatuse koosseisu, kõiki kohaletulnud volinikke ja andis lootust, et senine aktiivne ja tulemuslik koostöö jätkub ka järgmisel neljal aastal.