Volikogu toimub 11. juunil Raplas

Volikogu toimub 11. juunil Raplas

346
Volikogu 2023. Foto: EJS

Eesti Jahimeeste Seltsi juhatus kutsub kokku korralise volikogu koosoleku Rapla kultuurikeskuses (Tallinna mnt.17a, Rapla) 11. juunil algusega kell 11.

Volinike koosoleku päevakord:

 1. Päevakorra kinnitamine.
  2. EJS tunnustusavalduste üleandmine.
  3. EJS presidendi Margus Puusti ülevaade juhatuse tööst.
  4. EJS 2023. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja 2024.a. audiitori
  määramine.
  5. 2024. a. eelarve kinnitamine.
  6. Põhikirja muutmine.
  7. EJS-i presidendi ja juhatuse valimine.
  8. EJS IT lahendused. Ülevaade.
  9. EJS-i liikmemaksu kinnitamine alates 2025.a.
  10. EJS-i struktuurist.
  11.Muud küsimused ja informatsiooni vahetamine

11.1. Kokkutuleku info
11.2. Muu info.

Kontakt: lea@ejs.ee või tel 602 5970.