VJÜ Nõukogu töögrupi 1.koosolek Sangaste Rukkimajas

VJÜ Nõukogu töögrupi 1.koosolek Sangaste Rukkimajas

472

26.augustil 2021 said Sangaste Rukkimajas kokku VJÜ Nõukogu poolt valitud esindajad, et arutada jahimaade kasutusõiguse lepingute pikendamisega seotud küsimusi.

JAHISes on võimalused täienenud-nüüd on võimalik lisaks maaomanikele ka lisada kontaktid ja genereerida lepingud. Samuti on visuaalselt nähtav jahimaa kaetus sõlmimisel/sõlmitud lepingutega.

Otsustati saata seltside esindajatele pöördumine, et saada selgust, kaugel lepingute sõlmimisega ollakse.

Lisaks soovitati avaldada kohalikus meedias infot andev ja jahimaade lepingute sõlmimist tutvustav artikkel

Töögrupi koosseis ja info:

Ants Järvmägi     513 4024

Rein Rosenberg   508 3056

Andres Rõõmus   516 3302

Priit Vakmann      503 1285

Kaupo Kutsar       522 5863

Meelis Mägi         508 2388

Urmas Tekkel       517 2564

Kaido Tamberg     518 2016

JAGA