VIDEO: Vahur Sepp õpetab hundijulkasid korjama

VIDEO: Vahur Sepp õpetab hundijulkasid korjama

2823
Foto: kuvatõmmis videost

Keskkonnaagentuur ootab endiselt vabatahtlikke kaasa lööma üleriigilises julkade kogumise aktsioonis, kuna mitmetest hundikarja piirkondadest on proovid veel puudu.

Loodsukalendri toimetus käis ülemöödunud reedel vabatahtlike ja Eesti Päevalehe ajakirjanikega hundijulkasid korjamas Jõgevamaal, juhendajaks oli kaasa loodusemees Vahur Sepp ja jahimees Jaak Villak.

Sel nädalal valmis aga kaardimaterjal, kus peal näha, millistest piirkondadest oodatakse julgaproove. Kollasega on värvitud jahipiirkonnad, kus liigub hunte ja kust peaks veel proove koguma.

Kui oled hea metsatundja, loodusfotograaf või jahimees ehk muidu ringiuitaja, võiksid proovida mõnel väljasõidul tabada hundijälgi. Ehk leiad ka mõned julgad – huntide arvukuse uuringu jaoks oleks neid vaja. Keskkonnaagentuur DNA-a uuringute jaoks oleks sellised leiud kuldaväärt.

Kuna külmakraadine talv kestab veel mõnda aega ja julkade korjamiseks vajalik temperatuur püsib (muidu julk laguneks kergelt), on näidiste korjamiseks veel poolteist kuud aega.

Ootame osavõttu!

Maakonnad, kust oodatakse näidiseid

Keskkonnaagentuur kutsub kuni 2019. aasta märtsi lõpuni korjama Eesti metsadest hundijulkasid. DNA uuringu tegemiseks on julkasid vaja palju korjata – alguses plaaniti koguda kuni 750, nüüd, mil julkade kogumine liikus jahiaega ja hunte on kütitud vähemaks, on julkade arvu ootus langenud 350 näidise peale, millest koos on umbes pooled (eelmise nädala seisuga ligi 150). Osadest piirkondadest on korjatud näidiseid rohkem, teistest vähem – ja see on probleem – kõik alad pole veel kaetud. Sestap lisame siia kaardid hundikarjade piirkondade kohta, kust näidiseid oleks vaja kuni märtsi lõpuni korjata.

Loe uuringu kohta täpsemalt

Keskkonnaagentuuri kodulehel on üleval uuringu lühike kirjeldus, proovide kogumise juhend ning piirkondlikud koordinaatorid/kogumispunktid.