VIDEO! GALERII! Naisküttide delegatsioon käis Soomes jahiõppereisil

VIDEO! GALERII! Naisküttide delegatsioon käis Soomes jahiõppereisil

2178

Eesti Naisküttide Seltsi delegatsioon käis 13.-19. augustil rahvusvahelise Leaderi koostööprojekti „Naine jahil“ raames Soomes jahinduslikul õppereisil.

Nädala kestnud õppereisi programm koosnes erinevatest loengutest (ajaloolisest ja nüüdisaegsetest jahipidamise tavadest, jahi- ja välitegevuste tähendusest kohalike inimeste jaoks), aruteludest, kohalikust toidust ja meelelahutusest.

Samuti külastati mitmeid jahinduse ja loodusega seotud asutusi, kus tutvustati Soome jahi- ja välitegevusi, rahvuspargi võrgustikku ja jahikoerte rolli jahikultuuris. Töögruppides ja ümarlaudadel arutati koos piirkondlike ettevõtjatega võimalusi jahi- ja välitegevuste arendamiseks, uusi teenuseid, samuti võimalusi digitaalvaldkonna paremaks ärakasutamiseks.

Leader projekti põhieesmärk on partnerite vahelise võrgustiku loomine, et välja arendada naisküttide vaatevinklist eetilised ja jätkusuutlikud jahindusüritused piirkondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Samuti tugevdada küttide tegevust piirkondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, korraldades vastastikuseid seminare ja õppereise. Varasematel õppereisidel Eestisse ja Slovakkiasse tutvutati projektipartnerite jahinduse kultuuriliste aspektide ning säilitustegevustega, mis on eelkõige seotud toiduga.

Osalejad said ülevaate jahindusest ja välitegevuste sihtkohtadest ning toodetest/teenustest, mida pakutakse partnerriikides. Projekti tegevused on peamiselt suunatud naisküttidele ning naisküttide organisatsioonidele Slovakkias, Eestis ja Soome partnerluspiirkondades. Projekti käigus valmis ka partnerite ühine ulukiliha e-kokaraamat. Raamatu eesmärgiks on suurendada ulukiliha kasutamise võimalusi, rõhutades uluki täielikku ärakasutamist ja lisaks tutvustada jätkusuutliku jahipidamise ideoloogiat.

Võrgustikud kolme riigi vahel on projekti lõppfaasiks ehk tänaseks väga tihedad. St seda et kogutud teave ja kontaktid on aktiivses kasutuses, jahinaised jagavad kogemusi ja muljeid ning plaanitakse juba projektijärgseid kohtumisi, visiite. Samuti on plaanis kokaraamatuid välja anda erinevates keeltes ka paberkandjal.