Vibujahiklubi Mägilased lansseeris vibujahialast infot koondava veebilehe

Vibujahiklubi Mägilased lansseeris vibujahialast infot koondava veebilehe

1180
Foto: Mario Traks

Äsja avaldatud lehe www.vibujaht.ee eesmärk on koondada ühte keskkonda teadusuuringud, uudised ja muu vibujahialane teave nii Euroopast kui kogu maailmast.

Euroopa jahinduse ja looduskaitse katusorganisatsioon FACE (European Federation for Hunting and Conservation) on tunnistanud vibujahi jätkusuutlikuks jahipidamise vormiks, mis panustab ulukipopulatsiooni arvukuse reguleerimisse, kaasa arvatud ulukikahjude ennetusse ja haiguste vältimisse eelkõige linna(lähedastes) piirkondades, kus vibujaht võib olla turvaline lisaalternatiiv liikide reguleerimiseks. EL-i looduslike elupaikade direktiiv, EL-i linnukaitse direktiiv ja Berni konventsioon ei takista Euroopa riikidel vibu ja noolega jahipidamise võimaldamist ning see jahipidamise meetod on selgesõnaliselt tunnustatud Euroopa Nõukogu jahipidamise ja bioloogilise mitmekesisuse hartas.

Vibu tõhusust täpse ja eetilise jahipidamise vahendina kinnitavad erinevate Euroopa riikide nagu Taani metskitse (2004), Hispaania metssea (2012) ja mägikitse (2016), Prantsusmaa nutria (2019) ja Soome pampa-valgesabahirve (2021) vibujahi uuringud.

Vibujahiklubi Mägilased juhi Rita-Anette Kohava sõnul on eestikeelse vibujahiinfot puudutava kodulehe valmimine oluline ja märgiline. „Loodetavasti aitab see maandada vibujahti puudutava arutelu ümber tekkinud loomade heaolu puudutavaid hirme ning asendada emotsionaalsed hinnangud faktipõhiste seisukohtadega, mis omakorda võimaldavad konstruktiivset arutelu jahimeeste ja loomakaitsjate vahel vibujahi tuleviku üle Eestis,“ selgitas Kohava.

Eestis legaliseeriti vibujaht väikeulukitele MTÜ Mägilaste eestvedamisel 01.06.2013. Seaduses kehtestatud nõuded (vibu miinimumtugevus ja suurt täpsust nõudev laskekatse) välistavad Eestis puuduliku laskmisoskusega jahimeeste võimaluse vibuga küttimiseks. Jahinooltele peab olema kirjutatud jahitunnistuse number, mis võimaldab pärast lasku alati kindlaks teha laskja isiku. See tagab iga jahimehe maksimaalse isikliku vastutuse kehva lasu sooritamisel. Jahitunnistuse number kantakse jahiks kasutatavale vibule ning jahimees peab sooritama vibujahi laskekatse, kehtivusega kaks aastat.