Valmis jahindust tutvustav programm

Valmis jahindust tutvustav programm

822
Foto: EJS

Aasta teema koolituse töögrupil valmis jahindust tutvustav slaidiprogramm.

„Aeg ajalt inimesed küsivad, et miks tänapäeval jahindust vaja on. Sellepärast valmistasimegi slaidiprogrammi, et seda tegelikku olukorda selgitada. Näiteks mitme uluki puhul tuleb selgelt välja see, et kui arvukus läheb kõrgeks, hakkab sellele kaasnema probleemseid olukordi ning just siis läheb jahimehi tarvis. Jahimees omab ju ökoloogiast tervikpilti ja jälgib olukorda selliselt, et ulukiarvukus oleks mõistlik,” selgitas programmi koostanud EJS-i loodushariduse projektijuht Peeter Hussar.

Slaidiprogrammis on lihtsas keeles selgitatud jahindust ja jahipidamist kui inimkonna vanimat tegevusala. Lihtsate näidete ja piltidega on selgeks tehtud mida jahipidamine endast kujutas ajaloos ning tänapäeval. Slaidiprogramm on alus, millest lähtuda. Iga lektor ja selle tutvustaja saab lisada sellele oma kogemuse ja teadmised.

Slaidiprogrammi tutvustati esmalt 21.-23. aprillil toimuval maamessil EJS-i boksis.

EJS-il on eelnevalt hea kogemus juba 2014. aastast, mil „Märka ulukit“ aasta teema raames koostati analoogne programm. See leidis laialdast kasutust koolide, lasteaedade külastamisel ning jahinduse vahendamisel.

Tutvu slaidiprogrammiga siin.

Aasta teema tegevused jätkuvad, järgnevalt on plaanis hakata välja töötama Eesti oma nahk märki ja selle nõudeid.