Valminud on Baltimaade ühisuuringu vahekokkuvõte suhtumisest suurkiskjatesse 

Valminud on Baltimaade ühisuuringu vahekokkuvõte suhtumisest suurkiskjatesse 

612

Vahekokkuvõttes antakse üldpilt uuringu hetkeolukorrast, nii aktiivsusnäitajate kohta kolmes riigis ning eri huvigruppides (jahimehed, talunikud, tavakodanik), kui ka tuuakse esimesi huvitavaid tulemusi nii keskkonna-alaste kui ka suurkiskjate asurkondadega seotud hinnangute kohta.

Vahekokkuvõtet saab lugeda siit.

Kuna uuringus on mõned huvigrupid veel vähe esindatud, siis palume väljendada oma seisukohti meie küsitluses, mille leiab siit või võite liikuda küsitlusele ka kõrvaloleva qr-koodi kaudu.