Vahekokkuvõte põtrade küttimismahtude määramisest

Vahekokkuvõte põtrade küttimismahtude määramisest

1203
Foto: Mario Traks

2. augusti seisuga on toimunud 14 maakonnas jahindusnõukogud, kus kokku lepitud suurulukite küttimismahud.

Küttimismahte ei ole jaganud ja kinnitanud veel Tartumaa. 14 maakonnast ei ole kokkulepet saavutatud veel kolmes maakonnas, kelleks on Saaremaa, Läänemaa ja Järvamaa. Jahimehed seisavad nendes piirkondades enda soovitud küttimismahu eest. Ülejäänud 11 maakonda on kokku leppinud 3614 põdra küttimises.

Kuna kõikide maakondade kokkuleppeid ei ole veel, siis saab ainult ennustada, et lõplikult lepitakse küttimises vahemik, mis jääb nende nelja maakonna jahimeeste soovi ja Keskkonnaagentuuri ulukiseireosakonna (KAUR) minimaalse soovituse vahele. Numbrites on nende vahe 118 põtra. Seega kokkulepitud vahemik jääb 4656 ja 4774 põdra küttimise vahele. Ümmardades oleme 4700 põdra küttimise kokkuleppe juures.

Ehk EJS-i soovituse vaates me eesmärke ei täida. Kokkuleppe ületab jahimeeste endis soovi (4494 isendit), kuid jääb natuke alla KAUR-i minimaalsele soovitusele (4800 isendit). Seega ilmselt kordub sama, mis kolmel eelmisel aastal, kus struktuuri ei suudeta täita, sest vasikate puudumise tõttu kütitakse pulle. Samas ei saa küttida seda, mida ei ole. 

Kõige kindlamad kokkulepped on sündinud Id -Virumaal (leppis kokku küll KAUR minimaalne mahu, kuid see oli väiksem 19 isendit kui jahimeeste soov) ja Pärnumaal, kus on antud jahiseltsidele võimalus mahtu muuta vastavalt +/-15% ja +/-20%. Lääne-Virumaal võib struktuuri  muuta +/-30% seoses kiskjatega ja vasikate vähesusega. Samuti väga hea kokkulepe sõlmiti Võrumaal, kus lepiti kokku jahimeeste soovis ja nõuti struktuuri jälgimist.

Jahimeeste endi soovi leppisid kokku Pärnumaa ja Lääne-Virumaa, kus oli see ka lihtsam, sest Pärnumaa jahimeeste soov oli 9 isendit vähem kui KAUR nõudis ja Lääne-Virumaa jahimeeste soov oli suurem 17 isendit, kui KAUR nõudis.

Praegustest sõlmitud kokkulepetest leppisid alla KAUR-i minimaalse küttimismahu Raplamaa (-30 isendit), Põlvamaa (-15 isendit) ja Võrumaa (-24 isendit).

Õnneks on mitmes maakonnas ka kokkulepe, et ohjamisalaks loetakse kogu maakond, mis annab võimaluse, et kui maakonna küttimismaht on täidetud, siis loetakse ka kõikide seltside küttimismaht täidetuks. 

Mitmes maakonnas loetakse limiidi täitmise hulka ka liikluses või muul põhjusel hukkunud (kiskjad) ulukid. Mõistlik on kasutada seda ka põdra juures.

 

Priit Vahtramäe

EJS