Uus uuring heidab valgust trofeejahile Euroopas

Uus uuring heidab valgust trofeejahile Euroopas

304

YouGovi läbiviidud ning Euroopa jahimeeste katusorganisatsiooni (FACE) ja partnerorganisatsioonide tellitud uuring näitas, et rahvusvaheline jahindus, mida sageli nimetatakse trofeejahiks, on olulisel määral ühiskonna poolt aktsepteeritud.

Brüssel, 24. jaanuar 2024YouGovi sõltumatu valikuuring, milles osales enam kui 7000 eurooplast viiest riigist, näitab, et enamik EL-i kodanikke aktsepteerib jahipidamist. Ainult 23% ei nõustu looma sarvede, nahkade jms sälitamisega, mida sageli peetakse just trofeejahiks, samas kui 77% kiidab selle heaks või on neutraalsed.

See fakt vastandub teravalt loomakaitse organisatsiooni Humane Society Internationali väitele, et 85% eurooplastest on trofeejahi vastu. Nende vale info on viinud selleni, et mitme riigi valitsused on alustanud jõupingutusi “trofeede” impordi keelustamiseks.

2023. aasta novembris läbi viidud uuringu eesmärk oli aga välja selgitada erapooletu avalik arvamus kodumaise ja rahvusvahelise jahipidamise ühiskondliku aktsepteerimise kohta. Tähelepanu pöörati loomade osade (nt sarved, kihvad jne) säilitamisele ning seadusliku jahipidamise aktsepteerimisele, mis toob kasu looduskaitsele.

Need leiud seavad kahtluse alla kitsa ettekujutuse jahipidamisest, mis on suunatud üksnes karismaatiliste liikide “trofeedele”, mida sageli propageerivad loomaõigusorganisatsioonid. Seetõttu ei toeta ühiskond seaduslikult saadud “trofeede” liikumise keelde või piiranguid ning need mõjutavad negatiivselt kohalikke kogukondi, majandust ja bioloogilist mitmekesisust.

FACE presidendi Torbjörn Larssoni sõnul peaksid kõik olema teadlikud, et loomaõigusorganisatsioonid esitavad poliitikakujundajatele ja avalikkusele pidevalt jahipidamise kohta valeandmeid. “Need andmed näitavad, et avalikkus toetab reguleeritud jahipidamist ja jahitrofeede hoidmist, mis tekitab suuri küsimusi jahitrofeede sisseveo keelustamise kohta valesti informeeritud ettepanekute osas,” ütles Larsson.

Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) teavitusdokumendis öeldakse, et „trofeede jaht… võib ja tekitab valitsusele, era- ja kogukondlikele maaomanikele kriitiliselt vajalikke stiimuleid ja tulu, et säilitada ja taastada metsloomi maakasutusena ning viia läbi kaitsemeetmeid. ”

Vaata uuringu tulemusi siit.