Uus kord metssigade proovide võtmisel

Uus kord metssigade proovide võtmisel

1952
Foto: EJS

PTA saatis meile juhise, millistest piirkondadest tuleb võtta kütitud metssigadelt vereproovid ja millistel juhtudel tuleb võtta igal juhul vereproov. Kõik surnuna leitud metssead kuuluvad igal juhul uurimisele ja nendelt võetakse proov.

Vastavalt sellel juhendile kuuluvad alates 01.01.24 uurimise alla:

  • kõik hukkununa leitud metssead;
  • kõik kütitud metssead, mille rümbad viiakse lihatööstusesse;
  • kõik kütitud metssead allolevate maakondade piiridesse jäävates jahipiirkondades:
    • Põlvamaa,
    • Võrumaa;
  • kõik kütitud metssead Läti piiri äärsetes ära märgitud jahipiirkondades.

Käesolev regulatsioon kehtib alates 1. jaanuarist 2024. Kui SAK-i levikus toimub muudatusi, siis muutub vastavalt ka kord. Palume jälgida kaarti.

Kaardil punasega märgitud jahipiirkondades tuleb alates 01.01.2024 kõigilt kütitud metssigadelt võtta vereproov. NB! Kaart võib tulenevalt SAK olukorrast muutuda.

Samas tänas PTA loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Olev Kalda EJS-i ja kõiki jahimehi hea koostöö eest möödunud aastatel ja kinnitas, et on koos valmis uuteks väljakutseteks.

EJS tänab samuti kõiki jahimehi panuse eest SAK-iga võitlemisel. Anname teada, et arendame koostöös ka spetsiaalset SAK-i rakendust Jahises, mis muudab meie kõigi töö lihtsamaks.