Ungari valitsus lõi noortele jahipidamiseks rohkem võimalusi

Ungari valitsus lõi noortele jahipidamiseks rohkem võimalusi

204
Foto: Flickr

Ungari valitsus on teada andnud olulistest muudatustest jahieeskirjas, mis puudutavad vibujahti ning noori jahinduses. Muudatused jõustusid 13. juunist.

Uue õigusraamistiku järgi saavad 16-aastased ja vanemad nüüd Ungaris jahitegevuses osaleda, kui nad vastavad vajalikele eeltingimustele. See hõlmab noorjahimehe eksami sooritamist ja neile, kes on huvitatud näiteks vibujahist ja jahikullidega jahist, nõuab see täiendavate erialaeksamite sooritamist.

Uue määruse kõige intrigeerivam element oli suurulukite küttimise säte. Seda noortele mõeldud jahitegevust saab läbi viia ainult vibuga ja ainult siis, kui jahimees on edukalt sooritanud vibuküti eksami. Turvalisuse ja valdkonna asjatundlikkuse tagamiseks peab noore vibukütiga kaasas olema jahimees, kes on vähemalt viis aastat sertifitseeritud vibuküti eksamit läbi viinud.

Väikeulukite jahil on eeskirjas lubatud kasutada haavlipüssi ja 0,22 kaliibriga vintpüssi, kuid ainult siis, kui noorjahimeest saadab kogenud giid. Lisaks saavad nüüd noored jahimehed vastava väljaõppe läbimisel tegeleda jahikullidega.

Jahipidamise parendamiseks on valitsuse heakskiidul lubatud ka termosihikute kasutamine. Seda reguleeritakse vastavalt piirkondadele, kus selliste seadmete kasutamine on spetsiaalselt taotletud ja heaks kiidetud.

Ungari valitsus eeldab, et need eeskirjad elavdavad jahipidamises osalemist, inspireerides uut põlvkonda osalema nendes austatud traditsioonides turvalises, kontrollitud ja eetilises keskkonnas. Selline lähenemine rõhutab Ungari pühendumust traditsioonide ja tehnoloogia tasakaalustamisele, tagades jahikombestiku säilimise ja jätkusuutlikkuse tulevastele põlvedele.

JAGA