Ümarlaual oli teemaks SAK

Ümarlaual oli teemaks SAK

652
Foto: kohtumine REM-is. Esiplaanil minister Madis Kallas ja Margus Puust

Regionaal- ja Maaeluministeeriumis 5. septembril toimunud ümarlaual räägiti SAK-i uuest puhangust ja seakasvatusest üldse.

EJS-i tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on SAK-i teema endiselt oluline nii jahimeestele, seakasvatajatele kui riigile. „Uus puhang on kaasa toonud kahe seafarmi asukate hukkamise ja ohustab endiselt kodumaist seakasvatust. Ka jahimehed vaatavad  seakasvatust toidujulgeoleku seisukohast ja seetõttu on SAK-iga võitlus saanud juurde olulise tähenduse“ ütles Korts. „Jahimehed suhtuvad olukorda väga tõsiselt ja on esitanud ministrile omad ettepanekud olukorra parandamiseks.“ lisas ta.

EJS-i president Margus Puust tutvustas oma ettekandes metssigade küttimistulemusi juulikuu lõpu seisuga ja jahimeeste soovitusi SAK olukorra parandamiseks. EJS-i ettepanekute paketti kuulusid muuhulgas järgmised punktid: rakendada seadust ja lubada kiirelt öösihiku kasutamist, lihtsustada lihakäitlejatel toore ja kontrollitud metssealiha müüki, võimaldada metssigade küttimine ka nendel kaitsealadel, kus täna on see keelatud, jätkata emiseküttimise toetusega. Samuti pidas Puust oluliseks esmatöötluskohtade meetme jätkumist, see võimaldab hoida kütitud metssigu soojal ajal kuni proovi vastuste saabumiseni ja aitab seega kaasa aastaringsele aktiivsele küttimisele.

Lisaks Margus Puustile esinesid ümarlaual ettekannetega Olev Kalda ja Anu Hellenurme. Olev Kalda tutvustas SAK-i hetkeolukorda ja Anu Hellenurme seakasvatajate vaadet nii SAK-i perspektiivis kui ka suures plaanis.

Kohtumisel osales ka minister Madis Kallas, kes töötas teemaga aktiivselt kaasa ja lubas igakülgset ministeeriumipoolset koostööd.

EJS

JAGA