Ulukikahjustuste tõttu tuleb taastada 80 hektarit noort riigimetsa

Ulukikahjustuste tõttu tuleb taastada 80 hektarit noort riigimetsa

1513
Põdra tekitatud kahjustused metsas. Foto: EJS

Riigimetsa Majandamise Keskus esitas 33 jahiühendusele kahjunõude 2018. aasta jooksul riigimetsas tekkinud oluliste ulukikahjude eest, mille tagajärjel tuleb kahjustatud ala uuesti uuendada või täiendada.

Kahjunõuded esitati 80 hektaril ulukite poolt kahjustatud metsa kohta, kus RMK-l tuleb kevadel uued puud kasvama panna, kirjutab Maaelu.

Oluliseks hinnatakse kahjustus juhul, kui metsauuendusala või puistu on ulukite poolt kahjustatud sellisel määral, et jäävad täitmata metsa majandamise eeskirjaga kehtestatud metsakasvatuslikud miinimumeesmärgid.

RMK kasutab uue metsa rajamisel nõutust kõrgemat istutuse algtihedust, millega võtab noortes metsades endale ka metsaomaniku omavastutuse mõõdukate ulukikahjustuste talumiseks.

Paneme siiski ka maakondlikele jahindusnõukogudele südamele vaadata otsa ulukite küttimislimiitidele ja neid mõõdukalt suurendada.

Loe lähemalt Maaelust.