Ülevaade peaproovide kogumisest ja laborini jõudnud uurimismaterjalist

Ülevaade peaproovide kogumisest ja laborini jõudnud uurimismaterjalist

511
Foto: Mikael Laaksonen/Flickr

Riskiloomade kogumise leping õnnestus täita pea 99% ulatuses.

Mitme maakonna mahtu ületavad proovid suutsid teiste maakondade puudujääke korvata ning aasta lõpu seis kokkuvõtlikult tuli pigem positiivne. Enim (569) koguti kährikute peaproove.

Marutaudi riskiloomadelt proovide laekumine 31.12.2022 (töövõtuleping nr 21):

Maa-kond Kogu-ta-vate peade arv
kokku

Lae-ku-
nud pea-
de arv 31.12.
2022
kokku

Re-ba-
sed

Käh-rikud

Lae-
ku-nud
pea-
de
%  kogu-ma-hust
kokku

Küti-
tud pelgu-seta riski-loom

Küti-
tud
hai-
ge/ käitu-mis-häire-ga loom

Lei-tud (sur-nuna) KO-KKU Inim-pelgu-seta  % plaa-nist
HAR-JUMAA 100  101  41  60  101  18      83  101  18
HIIU-MAA 24   24  16  100 15      24  63

IDA-VIRU-MAA

67   60  14 46  90  18      42  60  27
JÕGE-VAMAA 59  59  24  35  100  23      36  59  39
JÄR-VAMAA 62  62  20  42  100  57  62  5
LÄÄNE-MAA 42   40  8 32  95  11  28  40  26
LÄÄNE-VIRU-MAA 85  84  29  55  99  47  35  84  55

PÕLVA-MAA

42   43  17  26  102  1 38  43  10
PÄRNU-MAA 124  120  41  79  97  12  100  120  6
RAPLA-MAA 64  64  34  30  100  54  64  13
SAARE-MAA 68  79  66  13  116  30  48  79  44
TARTU-MAA 77   80  35  45  104 7   73  80  9
VALGA-MAA 44   42  21  21  95  19  1 22  42  43
VILJA-NDI-MAA 79  76  21  55  96  12    64  76  15
VÕRU-MAA 63  51  29  22  81  46  51  6
Kokku

1000  

985  416  569  99  227  23 735  985  23

Vaktsineerimise järelkontrolli proove laekus aasta lõpu seisuga 46%. 2021 aastal oli samal ajal kogutud 52% proovide mahust. Proovide kogumine jätkub ka sel aastal.

Maakond Kogutavate peade arv
kokku
Laekunud peade ja verede arv 31.12.2022
kokku

Rebased

Kährikud

Laekunud peade % kogumahust
kokku
IDA-VIRUMAA 65 26 3 23 40
PÕLVAMAA 64 45 13 32 70
TARTUMAA 20 13 9 4 65
VÕRUMAA 101 30 18 12 30
Kokku 250 114 43 71 46