Üleskutse jahiseltsidele: loendame metskitse! Ootame andmeid!

Üleskutse jahiseltsidele: loendame metskitse! Ootame andmeid!

4630
Foto: Jüri Jõepera

Meil on käsil „Loenda Ulukit!“ aasta ja nüüd on aeg, kus iga jahiselts saab oma poolt ühisesse asja panustada. Palume jahimeestel loendusandmed saata!

Kõik jahimehed, kes korraldasid loendust, palume esitada oma andmed meile.

Korraldame sel sügisel oma jahialal ajuloenduse, mille peamiseks eesmärgiks on metskitse ligikaudse keskmise asustustiheduse määramine Eestis, lisaboonusena saame sel viisil andmeid ka teiste ulukiliikide arvukuse/asustustiheduse kohta. 

Metoodika: Üksteisega silmsidet hoidvad ajajad läbivad loenduseks valitud ala(d), mis peaks(id) olema ümbritsetud piisavalt laiade sihtide, teede või põldudega, et ajust väljuvaid ulukeid oleks kerge märgata. Loendusala pindala peaks olema kergesti määratav. Aju frondil ja külgedel paiknevad üksteist nägevad loendajad peavad eelnevalt kokku leppima, millist ala igaüks neist jälgib. Ajajad fikseerivad endast vasakult ajust tagasi jooksnud uluki(d).

Loendusala suurus: Jahiseltside võimalused ja motiveeritus on erinev. Valitagu jõukohane. Ka 100 ha pindalaga loendusaladelt saadud  andmetest „on abi“ Eesti keskmise arvutamisel. Kui on sooviks selgitada metskitsede arvukust ühes konkreetses jahipiirkonnas (mis oleks küll soovitav), peaks loendusalade pindala kordades suurem olema. Lühidalt: mida rohkem, seda parem, aga mitte mingil juhul ei tohi korraldada loendust vaid paberit ja pliiatsit kasutades. Midagi halba ei juhtu nendega, kes loenduses ei osale.

Loenduse aeg: Omal valikul ajavahemikus 21.10. kuni 12.11.

Andmete vormistamine ja edastamine. 
Vajalikud andmed on:
1) jahiselts ja loenduse kuupäev,
2) loendusalade arv ja neist igaühe pindala (ja viide sellele, kuidas see määrati),
3) läbitud mastidest väljunud metskitsede ja teiste ulukite arv, 4) võimaluse korral lisada ka joonis loendusala paiknemisest, näit jpg failina, või näidata metsakvartalite numbrid, kui loendus toimus RMK aladel.  

„Miinimumprogrammi“ raames võiks loendusena käsitleda ka põdrajahti, eeldusel, et aju on tihe ja osalejaid on eelnevalt informeeritud vajadusest kõik mastist väljunud ulukid üles tähendada.

Andmed saata meili teel aadressil tiit.randveer@emu.ee.

Loenduse kokkuvõte avaldatakse ajakirjas „Eesti Jahimees“.

Näidist loenduse andmete esitamise kohta saab näha SIIT.