Üks kaelus, kolm põtra!

Üks kaelus, kolm põtra!

3872
Kaelustatud emapõder Mari. Foto: Heidi ja Tanel Neuhausi rajakaamera

Mõni aeg tagasi sai Kose-Mäo põtrade uurimisrühm rõõmsa sõnumi – Kose jahipiirkonnas paikneva rajakaamera pildile oli jäänud üks kahest kaelustatud põdralehmast koos kahe vasikaga!

Mariks nimetatud lehm sai GPS saatja kaela möödunud aasta 23. oktoobri hilisõhtul Kose vallas Silmsi küla lähistel. Viimasel ajal on ta koos järeltulijatega viibinud kaelustamispaigast ligi 6 km kaugusel.

Projekti taustast:

Põtradele pani kaelused kaela Tartu Ülikooli geograafia ja zooloogia osakondade ühine töörühm kohalike jahimeeste abiga. Märgistamine toimus seoses Tartu Ülikooli ja Maanteeameti vahel sõlmitud lepingu „Põtrade raadiokaelustamine liikumisuuringu eesmärgil E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Kose-Mäo (km 40,0-85,0) lõigu piirkonnas“ täitmisega. Kokku kaelustati GPS/GSM kaelustega 10 isendit.

Töö eesmärk on uurida maantee-ehituse ja liikluse mõju põtrade liikumisele:

  1. hinnata uude trassikoridori planeeritava maantee ehitus- ja kasutusaegset mõju loomade liikumisteedele;
  2. kindlaks teha uuritavate loomade võimalikud eelistatud teeületuskohad ning teeületuste sagedus olemasoleval maanteetrassil;
  3. hankida teavet isendite kodupiirkonna suuruse, eelistatud peatuskohtade, suviste/talviste elupaikade, sesoonsete rännete ulatuse jm kohta.

Põtrade GPS kaelused fikseerivad loomade asukoha iga poole tunni tagant. Sügisel teeme seni kogutud liikumisandmetest esimese põhjalikuma ülevaate.

Kuna põdrad kasutavad kodupiirkonnana ulatuslikku maa-ala ning välistatud pole ka pikemad ränded, soovime projektiga kursis hoida jahiseltse üle Eesti, et sügisesel jahihooajal kaelustatud loomi eksikombel ei kütitaks.